ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Οι θέσεις προκηρύσσονται για τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών (σε παρένθεση αναγράφεται το άτομο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα):

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Λευκωσία)

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας (MΑ), (Δρ Σωτήρης Θεοχαρίδης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Δρ Αιμίλιος Χαραλαμπίδης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Κατεύθυνση: MME, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση (20 θέσεις)
  • Κατεύθυνση: Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε Περίοδο Κρίσεων (20 θέσεις)

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαίρετη γνώση της Αγγλικής.

Υποβολή Αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Έντυπο Αίτησης Εισδοχής, διαθέσιμο στο διαδίκτυο (http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf)
  • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
  • Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων και Επαγγελματικών Επιδιώξεων
  • Αντίγραφο του/των τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στο τηλέφωνο +357-22394394, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., καθώς και στο άτομο επικοινωνίας του κάθε προγράμματος.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick (http://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses).