Προκήρυξη θέσεων και Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα προγράμματα σπουδών της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών

Προκήρυξη θέσεων και Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα προγράμματα σπουδών της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών

MA in Fine Art: Contemporary Art Practices / MA in Interdisciplinary Design

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων καθώς και την παραχώρηση υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο κάθε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα.

  1. MA in Fine Art: Contemporary Art Practices.
  2. MA in Interdisciplinary Design.

Γιακάθεπρόγραμμα:

  1. Μία (1) υποτροφία διδάκτρων ύψους 50% για τη διάρκεια του προγράμματος (θα μπορούν να την διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι).
  2. Πέντε (5) υποτροφίες διδάκτρων ύψους 25% για τη διάρκεια του προγράμματος.

Κριτήρια αξιολόγησης  για παραχώρηση υποτροφίας ύψους 50%

Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει։

  • Ακαδημαϊκής Επίδοσης πρώτου πτυχίου με υψηλή βαθμολογία.
  • Portfolio: Φάκελο εικαστικού έργου υψηλού επιπέδου (σε ηλεκτρονική μορφή).
  • Μια σελίδα (Α4) με περιγραφή θεματολογίας / πεδίο ενδιαφέροντος.

Κριτήρια αξιολόγησης  για παραχώρηση υποτροφίας ύψους 25%

Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του πανεπιστημίου βάσει։

  • Portfolio: Φάκελος εικαστικού έργου υψηλού επιπέδου (σε ηλεκτρονική μορφή).
  • Μια σελίδα (Α4) με περιγραφή θεματολογίας / πεδίο ενδιαφέροντος.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων για τις πιο πάνω υποτροφίες:

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Σημειώσεις

Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.

Τα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick ΔΕΝ συντρέχουν μεταξύ τους. Στο φοιτητή θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία / μείωση που δικαιούται.

Διάρκεια 4 εξάμηνα, (δυο χρόνια μερικής φοίτησης) Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS).

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy), και να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής:

Λευκωσία τηλ. 22394394, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λεμεσό τηλ. 25730975, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Master in Fine Arts Contemporary Art Practices

Master in Interdisciplinary Design