ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 / CONTINUING STUDENTS COURSE REGISTRATION - FALL SEMESTER 2019

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (30 Σεπτεμβρίου) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, 2019.

Πιο κάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου για να θεωρείστε εγγεγραμμένοι φοιτητές.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι από αυτό το εξάμηνο (Χειμερινό 2019) η εγγραφή σας σε μαθήματα θα ολοκληρώνεται με την αποδοχή των μαθημάτων του εξαμήνου μέσα από την Extranet , αφού προηγηθεί συνάντηση με τον/την Ακαδημαϊκό/ή σας Σύμβουλο για την επιλογή των μαθημάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην Extranet

Σας ευχόμαστε Καλή Αρχή!

 
Dear Students

We would like to inform you that course registration for Fall 2019 will be held from September 16  – September 20 2019. Classes begin on Monday, 30 September 2019.

You can find below the course registration schedule, as well as all relevant procedures for your registration to the new semester.

Please note that from this semester on, your registration to courses will be completed after you proceed to accept your courses in Extranet. More information will be available in Extranet after you meet with you Academic Advisor and enrol in Fall 19 courses.

Best wishes for the new academic year!