ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για παροχή φοιτητικών επιδομάτων από τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  •  Φοιτητές/ήτριες από την Ελλάδα, οι οποίοι/ες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι οικογένειες των οποίων έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Ελλάδα.
  •  Φοιτητές/ήτριες από την Κύπρο, οι οποίοι/ες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και οι οικογένειες των οποίων έχουν επαναπατρισθεί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στα Γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (οδός Τεύκρου 6, 1066, Λευκωσία) μέχρι και την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019.  Τονίζεται ότι οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτές για να είναι αποδεκτή η υποβολή/παραλαβή τους.  Νοείται ότι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 22 Νοεμβρίου 2019 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και ως εκ τούτου θα απορρίπτονται.  

Αίτηση για παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019