Πρόγραμμα και Πληροφορίες για τη Β' Εξεταστική/ 2nd Examination Timetable and Procedures 2019-20

Η Εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, έχει προγραμματιστεί για τις 4 – 11 Σεπτεμβρίου με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και σε Λεμεσό.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick. Προς τούτο θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων.


Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2020. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημερομηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων μέσω της Extranet παρακαλώ πατήστε εδώ.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της Β Εξεταστικής 2020 / The Summer 2020 examination timetable can be found below:

Nicosia
Limassol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ B’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ/ANNOUNCEMENT 2ND EXAM

 

The 2nd Examination Period for the Academic Year 2019-2020 will take place between September 4 and September 11, 2020. The 2nd Examination will be held with students’ physical presence on the University’s campus in Nicosia and in Limassol.

Let it be noted that all the safety and precautionary measures that are adopted by the University will be strictly adhered to. More relevant information will follow.

If conditions regarding the pandemic change, the University may differentiate its decision to conduct the examinations with students’ physical presence and may shift to online examinations.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/). The deadline for registering for the 2nd Examination is August 24, 2020. Changes after this date are not possible.


For more information regarding the 2nd Examination and course selection process through the Extranet please see here.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ B’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ/ANNOUNCEMENT 2ND EXAMΔιαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations

• Γενικές Οδηγίες για τις Εξετάσεις
• Examination General Information

• Φοιτητική Ταυτότητα
• Valid Student Identity Card

• Πειθαρχικά Παραπτώματα στις Εξετάσεις
• Disciplinary Misconduct during the Exams