ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 / FALL 2020 EXAMS SCHEDULE

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη Λευκωσία και για τη Λεμεσό. Στον πίνακα εμφανίζονται οι κωδικοί των μαθημάτων και ο τύπος εξέτασης για κάθε μάθημα. / The following links provide the overall examination timetable for the Nicosia and Limassol campus. The table shows the course code and the corresponding Exam Type.

Πρόγραμμα Εξετάσεων για το Δια ζώσης ΜΠΣ στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας / Examination Timetable for MSc in Health Management

ΠρόγραμμαΕξετάσεωνγιατοΜΠΣστηνΚλινικήΦαρμακευτική / Examination Timetable for MSc in Clinical Pharmacy

Πρόγραμμα Εξετάσεων για το δια ζώσης ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Examination Timetable for conventional MBA programme

Examination Timetable for conventional MSc in Marine Engineering & Management Programme and for the Engineer Officer of the Watch (EOOW)