Διαδικτυακές Ομάδες Μελέτης και Επανάληψης για τις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις / Online Study Group & Review Sessions

Engineering

*English Text Bellow

Λάβε μέρος στις Διαδικτυακές Ομάδες Μελέτης και Επανάληψης που συντονίζουν φοιτητές (peer tutors) του Πανεπιστημίου για να προετοιμαστείς για τα ενδιάμεσα διαγωνίσματά σου και αξιολογήσεις.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει η συμμετοχή μου;

Μέσα από τη συμμετοχή σου μπορείς να:

 • Θέσεις και να λύσεις απορίες στην ύλη του μαθήματος στο οποίο θα εξεταστείς.
 • Λύσεις ασκήσεις / παραδείγματα που έχουν δώσει οι διδάσκοντες για να προετοιμαστείς κατάλληλα για το διαγώνισμα.
 • Συνεργαστείς σε μικρές ομάδες με συμφοιτητές σου και με τους φοιτητές – tutors σε ένα υποστηρικτικό και φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον.

Μην ξεχάσεις ότι για βοήθεια και για επίλυση αποριών είναι σημαντικό να επισκέπτεσαι τους διδάσκοντες στις Ώρες Γραφείου τους!
Kαλή Επιτυχία!

Επόμενες προγραμματισμένες ομάδες μελέτης (επέλεξε και πάτησε στον σύνδεσμο του μαθήματος το οποίο σε ενδιαφέρει):

Course

Date

Time

Zoom Link

AMAT122

16-Mar

Tuesday

15:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT122

13-Apr

Tuesday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT111

01-Mar

Monday

15:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT111

05-Apr

Monday

15:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT181

03-Mar

Wednesday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT181

07-Apr

Wednesday

17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

APHY111

05-Mar

Friday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.andreasch

APHY111

16-Apr

Friday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.andreasch

ACSC191

11-Mar

Thursday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

ACSC191

10-May

Monday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

ACSC183

08-Mar

Monday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

ACSC183

24-Mar

Wednesday

17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg


Peer Tutors:

Chrysochos Andreas,
BSc Mechanical Engineering, 4th Year Student

Georgiou Stylianos,
BSc Computer Science, 4th Year Student

Kassianides Victoras,
BSc Computer Engineering, 3rd Year Student

Για περισσότερες πληροφορίες και για διευθέτηση επιπλέον ραντεβού με ένα από τους tutors μας µπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ελιάνα Μιχαήλ, Τηλ.: 22394459

Peer Tutoring Centre / Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνα


Online Study Group & Review Sessions

Study and prepare for your midterms online with your fellow students!

How can Online Study Groups and Review Sessions help me?

It can help you prepare for your midterms by:

 • Reviewing key concepts and have your questions answered.
 • Practicing with sample exercises that your lecturers have provided tutors with.
 • Working in small groups with your fellow students and University tutors in a friendly and supportive online environment.

Do not forget that you should also visit your instructors during their office hours for help and for discussing course content.
Good Luck!

Next scheduled study groups:

Course

Date

Time

Zoom Link

AMAT122

16-Mar

Tuesday

15:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT122

13-Apr

Tuesday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT111

01-Mar

Monday

15:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT111

05-Apr

Monday

15:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT181

03-Mar

Wednesday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

AMAT181

07-Apr

Wednesday

17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

APHY111

05-Mar

Friday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.andreasch

APHY111

16-Apr

Friday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.andreasch

ACSC191

11-Mar

Thursday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

ACSC191

10-May

Monday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

ACSC183

08-Mar

Monday

16:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

ACSC183

24-Mar

Thursday

17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.stylianosg

Peer Tutors:

Chrysochos Andreas,
BSc Mechanical Engineering, 4th Year Student

Georgiou Stylianos,
BSc Computer Science, 4th Year Student

Kassianides Victoras,
BSc Computer Engineering, 3rd Year Student

For more information and for making an extra appointment with a Peer Tutor you can contact us at:
Eliana Michael, 22394459

Peer Tutoring Centre / Studies and Student Welfare Service

Pharmacy

Λάβε μέρος στις Διαδικτυακές Ομάδες Μελέτης και Επανάληψης που συντονίζουν φοιτητές (peer tutors) του Πανεπιστημίου για να προετοιμαστείς για τα ενδιάμεσα διαγωνίσματά σου και αξιολογήσεις.
Πώς μπορεί να με βοηθήσει η συμμετοχή μου;
Μέσα από τη συμμετοχή σου μπορείς να:

 • Θέσεις και να λύσεις απορίες στην ύλη του μαθήματος στο οποίο θα εξεταστείς.
 • Λύσεις ασκήσεις / παραδείγματα που έχουν δώσει οι διδάσκοντες για να προετοιμαστείς κατάλληλα για το διαγώνισμα.
 • Συνεργαστείς σε μικρές ομάδες με συμφοιτητές σου και με τους φοιτητές – tutors σε ένα υποστηρικτικό και φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον.

Μην ξεχάσεις ότι για βοήθεια και για επίλυση αποριών είναι σημαντικό να επισκέπτεσαι τους διδάσκοντες στις Ώρες Γραφείου τους! 
Kαλή Επιτυχία!
Επόμενες προγραμματισμένες ομάδες μελέτης (επέλεξε και πάτησε στον σύνδεσμο του μαθήματος το οποίο σε ενδιαφέρει):

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Zoom Link

PHA103

3/3

Τετάρτη

18:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.ivoutsinou

PHA103

31/3

Τετάρτη

18:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.ivoutsinou

PHA106

Από 9/3 κάθε Τρίτη

17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.ivoutsinou


PeerTutors:

Πανταζής Βασίλης, 3ο Φαρμακευτικής

Βουτσινού Ειρήνη, 2ο Φαρμακευτικής

Για περισσότερες πληροφορίες και για διευθέτηση επιπλέον ραντεβού με ένα από τους tutors μας µπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ελιάνα Μιχαήλ, Τηλ.: 22394459
Peer Tutoring Centre / Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνα

Business

*EnglishTextBellow
Λάβε μέρος στις Διαδικτυακές Ομάδες Μελέτης και Επανάληψης που συντονίζουν φοιτητές (peer tutors) του Πανεπιστημίου για να προετοιμαστείς για τα ενδιάμεσα διαγωνίσματά σου και αξιολογήσεις.
Πώς μπορεί να με βοηθήσει η συμμετοχή μου;
Μέσα από τη συμμετοχή σου μπορείς να:

 • Θέσεις και να λύσεις απορίες στην ύλη του μαθήματος στο οποίο θα εξεταστείς.
 • Λύσεις ασκήσεις / παραδείγματα που έχουν δώσει οι διδάσκοντες για να προετοιμαστείς κατάλληλα για το διαγώνισμα.
 • Συνεργαστείς σε μικρές ομάδες με συμφοιτητές σου και με τους φοιτητές – tutors σε ένα υποστηρικτικό και φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον.

Μην ξεχάσεις ότι για βοήθεια και για επίλυση αποριών είναι σημαντικό να επισκέπτεσαι τους διδάσκοντες στις Ώρες Γραφείου τους! 
Kαλή Επιτυχία!
Επόμενες προγραμματισμένες ομάδες μελέτης (επέλεξε και πάτησε στον σύνδεσμο του μαθήματος το οποίο σε ενδιαφέρει):


Course

Date

Time

Zoom Link

AFIN102

Every Wednesday

15:00 -17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.acharalambous

ABSE101

Every Thursday

16:00- 17:50

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.acharalambous

ABSE102

Every Thursday

16:00- 17:50

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.acharalambous

Peer Tutors:

Skuratova Ekaterina,
BA Accounting & Finance, 2nd Year Student

Charalambous Andreas,
BSc Maritime Studies, 3rd Year Student

Vrekas Dimitrios,
BSc Maritime Studies, 2nd Year Student

Για περισσότερες πληροφορίες και για διευθέτηση επιπλέον ραντεβού με ένα από τους tutors μας µπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ελιάνα Μιχαήλ, Τηλ.: 22394459
Peer Tutoring Centre / Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνα

Online Study Group & Review Sessions

Study and prepare for your midterms online with your fellow students!
How can Online Study Groups and Review Sessions help me?
It can help you prepare for your midterms by:

 • Reviewing key concepts and have your questions answered.
 • Practicing with sample exercises that your lecturers have provided tutors with.
 • Working in small groups with your fellow students and University tutors in a friendly and supportive online environment.

Do not forget that you should also visit your instructors during their office hours for help and for discussing course content.
Good Luck!
Next scheduled study groups:

Course

Date

Time

Zoom Link

AFIN102

Every Wednesday

15:00 -17:00

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.acharalambous

ABSE101

Every Thursday

16:00- 17:50

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.acharalambous

ABSE102

Every Thursday

16:00- 17:50

https://frederick.zoom.us/my/tutoring.center.acharalambous

Peer Tutors:

Skuratova Ekaterina,
BA Accounting & Finance, 2nd Year Student

Charalambous Andreas,
BSc Maritime Studies, 3rd Year Student

Vrekas Dimitrios,
BSc Maritime Studies, 2nd Year Student

For more information and for making an extra appointment with a Peer Tutor you can contact us at:
Eliana Michael, 22394459
Peer Tutoring Centre / Studies and Student Welfare Service