ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 JOIN THE JOURNEY
infobox-1
#44
Ποιοτική Εκπαίδευση
The Impact Rankings 2023
infobox-2
#194
Γενική Κατάταξη U-Multirank 2022

Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Τομείς Αιχμής

Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Στο Πανεπιστήμιο Frederick έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε ένα μεγάλο φάσμα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Μέσα από μια διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης και ανανέωσης, όλα τα προγράμματα εμπλουτίζονται με νέα μαθήματα, ώστε να βρίσκεσαι ως απόφοιτος πάντα στο προσκήνιο των εξελίξεων.
Σήμερα προσφέρουμε πέραν των 30 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Τα περισσότερα από τα μεταπτυχιακά προγράμματά μας είναι μοναδικά στην Κύπρο και παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες εξειδίκευσης, ώστε να αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες που σου δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας.

Επιτεύγματα και Διακρίσεις

Το Πανεπιστήμιο έχει στο ενεργητικό του σημαντικές τοπικές και διεθνείς διακρίσεις. Οι πιο πρόσφατες: Στα Times Higher Education Impact Rankings 2023, κατατάχθηκε στα πρώτα 201-300 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο και την Ελλάδα. Σε σχέση με τον Στόχο που αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στην 44η θέση παγκοσμίως, ενώ σε σχέση με τον Στόχο για Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια κατατάχθηκε στην 100ή θέση.

Στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank, στην οποία τα Πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση όλα τα κριτήρια, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στην 139η θέση ανάμεσα σε 1103 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αντίστοιχα στη 194η θέση διεθνώς, ανάμεσα στα συνολικά 2068 Πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν. Ως αποτέλεσμα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει καταταχθεί δεύτερο ανάμεσα σε 20 κυπριακά και ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν συμμετέχει στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης. Παράλληλα, κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 7 δείκτες, στους τομείς της Διεθνοποίησης, της Περιφερειακής Εμπλοκής, της Έρευνας, και της Μεταφοράς Γνώσης.

Πολύ σημαντική εξέλιξη είναι και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο ευρωπαϊκό δίκτυο Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, ένα από τα έργα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχο έχει τη δημιουργία -έως το 2024- περίπου είκοσι δικτύων πανεπιστημίων που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτούν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγνώριση Σπουδών

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.), τον επίσημο φορέα για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που προσφέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Το Πανεπιστήμιο Frederick θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που παρέχετε για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και να προχωρήσει τη διαδικασία αίτησής σας. Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου. 
link-box-img

Εξειδίκευση σε Τομείς Αιχμής

Η εξειδίκευση θα σε βοηθήσει να εξελίξεις τη σταδιοδρομία σου. Επίλεξε μεταπτυχιακές σπουδές σε μια από τις πέντε Σχολές του Πανεπιστημίου Frederick, στους τομείς της Μηχανικής, της Αρχιτεκτονικής, της Τεχνολογίας, της Επικοινωνίας, των Τεχνών, της Ναυτιλίας, της Νοσηλευτικής, της Φαρμακευτικής, της Νομικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Κοινωνικής Εργασίας, της Ειδικής Εκπαίδευσης, των Επιστημών της Αγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες
link-box-img

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί έναν από τους βασικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, συμμετέχοντας σε δεκάδες ευρωπαϊκά και άλλα ερευνητικά προγράμματα. Μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια αιχμής σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, πολλά από τα οποία διαπρέπουν και ξεχωρίζουν διεθνώς, ενώ παράλληλα προωθείται έντονα η εμπλοκή των φοιτητών σε ερευνητικά έργα.
Περισσότερες πληροφορίες
link-box-img

Ιδανικό Περιβάλλον για Μάθηση

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει εξ ολοκλήρου ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, με άρτια εξοπλισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια, ερευνητικές μονάδες, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας.
link-box-img

Υποτροφίες και Οικονομική Στήριξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση στο πρώτο τους πτυχίο, καθώς και σχέδια οικονομικής βοήθειας με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
link-box-img

Υψηλή Ποιότητα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών θα σου δώσουν την απαραίτητη ευελιξία. Το Πανεπιστήμιο Frederick βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα Πανεπιστήμια της Ευρώπης που έλαβαν το Πιστοποιητικό Αριστείας E-xcellence Label for Associates in Quality από το European Association of Distance Teaching Universities - EADTU, μια διάκριση που αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει.
link-box-img

Ενεργοί Φοιτητές

Οι ειδικές μονάδες (Units) του Πανεπιστημίου σου προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτύξεις χρήσιμες δεξιότητες (soft skills) και να εμπλακείς σε διάφορες δραστηριότητες, προγράμματα και μαθησιακές εμπειρίες. Σε όποιο κλάδο κι αν επιλέξεις να εξειδικευτείς, υπάρχει μια ομάδα που σε περιμένει να εφαρμόσεις τις δεξιότητές σου και να αναπτύξεις τη δημιουργικότητά σου εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Connect with us

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους πιο κάτω τρόπους

Λευκωσία

Γιάννη Φρειδερίκου 7

Παλλουριώτισσα

1036, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22 394394 Φαξ: +357 22 438234 Email: info@frederick.ac.cy
Λεμεσός

Mάριου Αγαθαγγέλου 18

Άγιος Γεώργιος Χαβούζας

3080, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ: +357 25 730975 Φαξ: +357 25 735001 Email: info@frederick.ac.cy
Αθήνα

Πανεπιστημίου 57

2ος όροφος-ΣΤΟΑ ΜΑΝΤΑΚΑ

Γραφείο 201, 105 64 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3311288 Φαξ: +30 210 3311289 Email: info@frederick.ac.cy