ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών μας

Έχουμε αναπτύξει ένα σύγχρονο, καινοτόμο παιδαγωγικό πλαίσιο με σκοπό να προσφέρουμε ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Προσφέρουμε 14 πλήρως αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πεδίων, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, της Αρχιτεκτονικής, της Διοίκησης και της Ναυτιλίας. 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και προσφορά προγραμμάτων σπουδών που ικανοποιούν τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Κύπρο και διεθνώς, ενώ διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα σε συναφείς τομείς. Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος προσφέρουν ισχυρή βάση στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά - τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται μια επιχείρηση και επιδιώκει να επιτύχει.

Προσφέρει πτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή, πτυχιακό πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, ένα υψηλών προδιαγραφών Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή και μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Ναυτιλίας σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick έχει καθιερωθεί στην αγορά εργασίας για το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του και για την άρτια προετοιμασία τους για τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου στον χώρο της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου. Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με τις σημαντικότερες εγχώριες και διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς. Ήταν το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα που εισήγαγε Ναυτιλιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κύπρο. Πέρα από το υψηλών προδιαγραφών προπτυχιακό πρόγραμμα στις Ναυτιλιακές Σπουδές, προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τομέα.

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Όραμα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Στοχεύει στην προετοιμασία επαγγελματιών που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης και θα συμβάλουν με επαγγελματισμό και ευθύνη στη διαμόρφωση μιας ανθρωπιστικής κοινωνίας προσφέροντας γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αρχές. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει επιλογές από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σπουδών, που ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα του/της εκπαιδευτικού κάθε βαθμίδας ο/η οποίος/α επιδιώκει να εξειδικευθεί και να πρωτοπορήσει σε ερευνητικούς τομείς αιχμής στην επιστήμη της Παιδαγωγικής.

Τμήμα Νομικής

Το Τμήμα Νομικής έχει καθιερωθεί με τα υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Με διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από διακεκριμένους/ες και έμπειρους/ες ακαδημαϊκούς και νομικούς, με μεγάλη εμπειρία και αναγνώριση, συνεργασίες με διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης, προσφέρει όλα τα εφόδια για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη. Το Τμήμα προσφέρει Πτυχίο Νομικής, εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Δημόσιο Δίκαιο και Διδακτορικό στη Νομική.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick έχει καθιερωθεί στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρει και το διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο που διεξάγεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Με ένα επιτελείο διακεκριμένων και έμπειρων αρχιτεκτόνων - ακαδημαϊκών, με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, ερευνητικές συνεργασίες με διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, εγγυάται ποιοτική εκπαίδευση και παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία στους/στις φοιτητές/τριες του. Το Τμήμα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία, με σύγχρονα εργαστήρια και πλήρως εξοπλισμένες ερευνητικές υποδομές.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής και εμπλέκεται σε ερευνητικές δραστηριότητες σε τομείς αιχμής σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με πάνω από 30 χρόνια ιστορίας και εμπειρίας στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών, έχει κτίσει δυνατές σχέσεις με τη βιομηχανία και έχει εκατοντάδες απόφοιτους/ες που εξασκούν με επιτυχία το επάγγελμα στην Κύπρο και το εξωτερικό. Προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, τρία μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick σκοπό έχει την ανάπτυξη επαγγελματιών και ερευνητών στον τομέα της νοσηλευτικής, μέσα από ποιοτική διδασκαλία, έρευνα, και συστηματική εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση. Διαθέτει καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με πολύχρονη εκπαιδευτική και κλινική εμπειρία καθώς και υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένους κλινικούς εκπαιδευτές σε διάφορες νοσηλευτικές εξειδικεύσεις. Προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, τέσσερα μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής προσφέρει υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό εμπλέκεται σε υψηλού επιπέδου έρευνα σε τομείς αιχμής, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι φοιτητές/τριες. Το Τμήμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και προσφορά προγραμμάτων σπουδών που καλύπτουν τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, με στόχο να παρέχει στους/στις απόφοιτους/τες του τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη καριέρα.

Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας

Το νέο, καινοτόμο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, προσφέρει το επιτυχημένο Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, νέο πτυχιακό Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας και νέο, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αθλητισμού, Άσκησης και Υγείας. Το Τμήμα διαθέτει άρτια εξοπλισμένα, εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και ερευνητικά εργαστήρια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των ερευνητικών μονάδων που δραστηριοποιούνται και εστιάζουν σε έρευνα στους τομείς της κινησιολογίας και της φυσιολογίας.