PhD στην Εκπαίδευση
Σχολη Επιστημων Αγωγης και Κοινωνικων Επιστημων

PhD στην Εκπαίδευση

PhD in Education
Σχολη Επιστημων Αγωγης και Κοινωνικων Επιστημων

PhD in Education

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια3 ακαδημαϊκά έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€12,060 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadCALLS

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση (PhD)
Επίπεδο Πιστοποίησης PhD (3ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Σκοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ικανών επιστημόνων στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής, με επαρκή εφόδια σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή νέας γνώσηςγια τη διδασκαλία και μάθηση. Σε ειδικούς τομείς που αφορούν στην εκπαίδευση, οι διδακτορικοί φοιτητές / φοιτήτριες με την καθοδήγηση των έμπειρων ακαδημαϊκών τους συμβούλων που επιβλέπουν τη διδακτορική τους διατριβή, αναμένεται να καταστούν ικανά παραγωγικά μέλη στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα ειδικών τομέων της Παιδαγωγικής, παράγοντας νέα γνώση και παρουσιάζοντάς την τεκμηριωμένα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση των στόχων και επιδιώξεων που έχει θέσει το Τμήμα, η Σχολή και το Πανεπιστήμιο, όσον αφορά στην αποστολή τους και το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξής τους. Σε αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Πρόσθετα το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος να είναι σημαντικά στελέχη της εκπαίδευσης στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα του τομέα τους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και της εφαρμογής καινοτομιών στον τομέα τους. Αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση επίκαιρων ζητημάτων και τα ευρήματά τους να συμβάλουν στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Αναμφίβολα το πρόγραμμα έχει ερευνητικό προσανατολισμό και στοχεύει στην εύρεση σημαντικών στοιχείων για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διδακτικών μεθόδων στο πλαίσιο πάντοτε της δια βίου μάθησης.

Τα αρχικά μαθήματα είναι στα Eλληνικά. Υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος/α υποψήφιος/α διδάκτορας το επιθυμεί και υπάρχει σχετική συναίνεση από επιβλέποντα / επιβλέπουσα η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής να γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Οι διδακτορικοί φοιτητές / φοιτήτριες και οι υποψήφιοι διδάκτορες αναμένεται να αναπτύξουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα φέρουν και ως απόφοιτοι του προγράμματος. Αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

- Κατανοούν τη δυναμική της εξέλιξης της κάθε επιστήμης, περιλαμβανομένου της Παιδαγωγικής Επιστήμης και τους λόγους αλλαγών που επιβάλλουν την αντίληψη των σημερινών δεδομένων και των μελλοντικών αναγκών.
- Προτείνουν και παράγουν νέα γνώση στον τομέα της Εκπαίδευσης μετά από διερεύνηση σημαντικών πτυχών της.
- Χρήση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης για να συμβάλουν σε ένα δημιουργικό επιστημονικό διάλογο για βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.
- Αναπτύσσουν θετικές στάσεις όσον αφορά στις αναμενόμενες αλλαγές στα ερευνητικά εργαλεία, τις ερευνητικές μεθόδους, τη χρήση της τεχνολογίας, την εξάπλωση της γνώσης με πιο γοργούς ρυθμούς.
- Προτείνουν πρωτότυπα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στην εκπαίδευση, βάση του γνωστικού τους αντικειμένου.
- Κατέχουν επαρκώς τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα της έρευνας στο γνωστικό τους αντικείμενο.
- Χρησιμοποιούν ερευνητικές δεξιότητες ανάλυση και σύνθεσης για να μελετούν σύνθετα φαινόμενα στο γνωστικό τους αντικείμενο.
- Συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη που υπηρετούν.
- Επισημαίνουν βασικά ζητήματα μεθοδολογίας και ηθικής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη μίας έρευνας.
- Διακρίνουν τους περιορισμούς της έρευνάς τους και καταθέτουν εισηγήσεις βάση αυτών.
- Παρουσιάζουν και συζητούν σε επιστημονικό επίπεδο (τοπικό και διεθνές) τα βασικά ευρήματα της έρευνάς τους.

Οι απόφοιτοι του Διδακτορικού Προγράμματος στην Εκπαίδευση αναδεικνύονται σε στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, αναλαμβάνουν δράσεις σε παιδαγωγικά προγράμματα (δήμων, κοινοτήτων, μουσείων) κλπ. Ένας αριθμός αυτών επιδιώκει να συνεχίσει με ερευνητική ή / και ακαδημαϊκή καριέρα.

Γενικά κριτήρια

Οι υποψήφιοι για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
- Αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.
- Αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου Mάστερ σε αντικείμενο σχετικό με το Διδακτορικό Πρόγραμμα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Σε περίπτωση μη σχετικού με το αντικείμενο μάστερ (π.χ. Μάστερ στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και επιθυμεί Διδακτορικό στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση) καλείται να παρακολουθήσει μέχρι 60ects μαθήματα επιπέδου Μάστερ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την επιτροπή διδακτορικών σπουδών του Τμήματος και γνωστοποιείται στον υποψήφιο με σχετική επιστολή.
- Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και εισαγωγή εισόδου:
- Καλή γνώση ελληνικής (εάν δεν προέρχεται από ελληνόφωνη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή και αντίστοιχα προσόντα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, χρειάζεται πιστοποίηση του επιπέδου C2) και αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένα προσόντα (TOEFL, IELTS, GCSE, ICCSE, Cambridge Certificate of Proficiency in English or equivalent).
- Ερευνητική εμπειρία θεωρείται πρόσθετο προσόν που λαμβάνεται υπόψη.
- Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επιθεωρητές στο χώρο εργασίας.
- Κατάθεση έκθεσης ερευνητικών ενδιαφερόντων
- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια θεωρούνται πρόσθετο προσόν που λαμβάνεται υπόψη.
- Βραβεία ή διακρίσεις θεωρούνται πρόσθετα προσόντα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων (όπως αυτή ανακοινώνεται με την προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων), η επιτροπή του διδακτορικού προγράμματος του τμήματος (η σύνθεση της οποίας περιγράφεται στο σχετικό κανόνα του Τμήματος) μελετά όλες τις αιτήσεις και καλεί σε συνέντευξη τα άτομα που πληρούν στο ελάχιστο τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα. Στην ατομική συνέντευξη από τα μέλη της επιτροπής λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένας διδακτορικός φοιτητής / φοιτήτρια και λαμβάνεται απόφαση για τα άτομα που θα προσφερθούν οι θέσεις. Ο κατάλογος των ατόμων παραπέμπεται για επικύρωση στο Συμβούλιο του Τμήματος και το Συμβούλιο της Σχολής.
Το πρόγραμμα δομείται σε έξι εξάμηνα πλήρους φοίτησης των 30ects. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση του τίτλου είναι έξι εξάμηνα (180ects).

Η απονομή του διδακτορικού τίτλου γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του σχετικού κανόνα του Πανεπιστημίου:

- Μαθήματα διδακτορικού επιπέδου
- Περιεκτική εξέταση
- Παρακολούθηση σεμιναρίων
- Υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης
- Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων και διεθνή περιοδικά
- Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHDED901Συλλογή και ανάλυση δεδομένων I 103
2PHDED902Σεμινάριο Ι203
3PHDED903Συλλογή και ανάλυση δεδομένων II 103
4PHDED904Σεμινάριο II 103
5PHDED905Σχεδιασμός της ερευνητικής πρότασης 203
6PHDED906Περιεκτική εξέταση 103
7PHDED907Υποστήριξη της ερευνητικής πρόταση 103
8PHDED908Ερευνητικό στάδιο Ι 103
9PHDED909Eρευνητικό στάδιο ΙΙ 103
10PHDED910Συγγραφικό Στάδιο Ι / Δημοσιεύσεις103
11PHDED911Eρευνητικό στάδιο ΙΙΙ 103
12PHDED912Eρευνητικό στάδιο ΙV 103
13PHDED913Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ / Δημοσιεύσεις103
14PHDED914Ερευντικό Στάδιο V103
15PHDED915Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ/Δημοσιεύσεις103
16PHDED916Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής 103
Total
180
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDED901Συλλογή και ανάλυση δεδομένων I 10
2PHDED902Σεμινάριο Ι20
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDED903Συλλογή και ανάλυση δεδομένων II 10
2PHDED904Σεμινάριο II 10
3PHDED906Περιεκτική εξέταση 10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDED905Σχεδιασμός της ερευνητικής πρότασης 20
2PHDED907Υποστήριξη της ερευνητικής πρόταση 10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDED908Ερευνητικό στάδιο Ι 10
2PHDED909Eρευνητικό στάδιο ΙΙ 10
3PHDED910Συγγραφικό Στάδιο Ι / Δημοσιεύσεις10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDED911Eρευνητικό στάδιο ΙΙΙ 10
2PHDED912Eρευνητικό στάδιο ΙV 10
3PHDED913Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ / Δημοσιεύσεις10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDED914Ερευντικό Στάδιο V10
2PHDED915Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ/Δημοσιεύσεις10
3PHDED916Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής 10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής ανατίθεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών με βάση το πεδίο επικέντρωσής της.

RankName
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975