PhD στη Νομική
Σχολη Νομικης και Διοικησης Επιχειρησεων

PhD στη Νομική

PhD in Law
Σχολη Νομικης και Διοικησης Επιχειρησεων

PhD in Law

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια3 ακαδημαϊκά έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€12,060 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadCALLS

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Νομική (PhD)
Επίπεδο Πιστοποίησης PhD (3ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Νομικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στη Νομική είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην έρευνα που στοχεύει στην επέκταση των ορίων της γνώσης στον κλάδο της Νομικής, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του Τμήματος/Πανεπιστημίου και επιτρέποντας την επιρροή του Τμήματος/Πανεπιστημίου στην περιφερειακή και τη διεθνή σκηνή. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Nα παρέχει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας αιχμής, που οδηγεί στη δημιουργία νέας χρήσιμης γνώσης, που θα είναι επωφελής για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία·
(β) να αναπτύξει καταρτισμένους αποφοίτους, εξοπλισμένους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το ήθος και τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως ερευνητές ή ως κορυφαία στελέχη σε σχετικό κλάδο της βιομηχανίας·
(γ) Να συμβάλλει στην αύξηση της ερευνητικής παραγωγής του Τμήματος, μέσω της αύξησης του όγκου των δημοσιεύσεων και της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:
1. Διατυπώνουν ανεξάρτητα ιδέες και υποθέσεις που θα επεκτείνουν την υφιστάμενη γνώση και θα ανακαλύψουν νέες γνώσεις μέσω πρωτότυπης έρευνας στους τομείς του δικαίου.
2. Επιδεικνύουν σε βάθος γνώση μιας σειράς θεμάτων στους κλάδους της Νομικής.
3. Υλοποιούν σχετικές τεχνικές και πρακτικές, καθώς και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του ερευνητικού τους έργου.
4. Κάνουν αιτιολογημένες κρίσεις και να προτείνουν λύσεις ελλείψει πλήρων στοιχείων και πληροφοριών.
5. Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μεθοδολογίες και ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την επικύρωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους εργασίας.
6. Διεξαγωγή πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας και παραγωγή εργασιών δημοσιοποιήσιμης ποιότητας που ικανοποιεί την αξιολόγηση από ομοτίμους.
7. Αξιολογούν κριτικά και εξετάζουν το ερευνητικό έργο που σχετίζεται με τον τομέα του ερευνητικού τους έργου που δημοσιεύεται σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
8. Να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας και να τα δημοσιεύουν σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων.
9. Παρουσιάζουν και υπερασπίζονται επιτυχώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας.
10. Επιδεικνύουν επίγνωση οποιωνδήποτε ηθικών και νομικών επιπτώσεων της έρευνάς τους και συμμετέχουν στο δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο της έρευνάς τους.
11. Επιδεικνύουν μεταβιβάσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης, ομαδική εργασία, ηγεσία, αυτοδιεύθυνση, διαχείριση χρόνου και οργάνωση, καθώς και ηθική και εμπορική επίγνωση, απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα ως ερευνητής ή/και για απασχόληση σε ανώτερη και ηγετική ιδιότητα σε σχετικό τομέα της βιομηχανίας.
Στην Κύπρο το ενδιαφέρον για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην εκπαίδευση αυξάνεται σταθερά, αφενός, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στη ζήτηση των εκπαιδευτικών να διατηρούν επαφή με την επιστημονική έρευνα και τις τρέχουσες θεωρητικές συζητήσεις και προσεγγίσεις και με το αίτημά τους για πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα. Ως επαγγελματίες καλούνται να εργαστούν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας, στο οποίο η γνώση και η επιστήμη προχωρούν γρήγορα.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της κατεύθυνσης ενός προγράμματος εξετάζεται στο πλαίσιο του διαδικτυακού στρατηγικού σχεδίου και των διαδικασιών αναθεώρησης όπου εξετάζονται επίσης οι συνέργειες μεταξύ άλλων προγραμμάτων μελέτης και η συνολική αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους – νομικούς παραστάτες, όσο και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των ανεξάρτητων – ρυθμιστικών αρχών, μιας και καλύπτει όλη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και όλη τη θεσμική, οικονομική, νομική και πολιτική πραγματικότητα της Ε.Ε, δηλαδή αυτής της «κοινότητας δικαίου».
Η εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται μετά από προκήρυξη διδακτορικών θέσεων από το Τμήμα και ακολουθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου αιτούντος. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου, που χορηγείται από ίδρυμα αναγνωρισμένο στη χώρα όπου δραστηριοποιείται. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά θα κατέχουν τέτοιο πτυχίο πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, αλλά πρέπει να υποβάλουν επιστολή από τον γραμματέα του πανεπιστημίου τους που να επιβεβαιώνει ότι είναι πράγματι επιλέξιμοι για αποφοίτηση. Η απόφαση για την εισαγωγή τους δεν γίνεται επίσημη μέχρι να επιδείξουν το μεταπτυχιακό.

Κάθε αίτηση εισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει:
- Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.
- Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία του μαθητή, τυχόν δημοσιεύσεις, βραβεία κ.λπ.
- Ερευνητική Δήλωση. Οι υποψήφιοι με προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές υποχρεούνται να υποβάλουν μια σύντομη δήλωση έρευνας (έως 600 λέξεις) στην οποία να αναφέρουν την περιοχή στην οποία ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έρευνα.
- Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες συμβούλους.
- Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών.
- Αντίγραφα οποιουδήποτε άλλου υποστηρικτικού υλικού, όπως εξετάσεις, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία κ.λπ.
- Απόδειξη επάρκειας της αγγλικής γλώσσας, όπως το TOEFL (ελάχιστος βαθμός 90), το IELTS (ελάχιστος βαθμός 6,5) ή άλλες ισοδύναμες γλωσσικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αγγλική, ικανοποιούν την απόδειξη της απαίτησης επάρκειας της αγγλικής γλώσσας.
Το υλικό της αίτησης πρέπει να υποβληθεί στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά.

Διαδικασία Αξιολόγησης Εισδοχής

Όλες οι αιτήσεις εισαγωγής αξιολογούνται από την Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα εξής:
- Ακαδημαϊκό υπόβαθρο
- Ερευνητικό υπόβαθρο
- Συστατικές επιστολές
- Πρόσθετα προσόντα

Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος μπορεί να καλέσει έναν υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος Έκθεση Αξιολόγησης Εισαγωγής στο Πρόγραμμα για την απόφασή της. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει μια αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή/απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου, τις πιθανές προϋποθέσεις εισαγωγής, τη μεταφορά πιστώσεων και τον ερευνητικό τομέα. Εάν χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στην παρούσα έκθεση τον Ερευνητικό Σύμβουλο και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έρευνας.

Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και εισαγωγή εισόδου

Προηγούμενη Αναγνώριση Μάθησης και Μετεγγραφές:

Οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, μπορούν να μετεγγραφούν στο διδακτορικό πρόγραμμα, έως 46 πιστωτικές μονάδες ECTS, που αντιστοιχούν στα μαθήματα του προγράμματος του 1ου και του 2ου εξαμήνου, εξαιρουμένων των προϋποθέσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις για διδακτορικό δίπλωμα και τις απαιτήσεις της Ερευνητικής Πρότασης.

Η απόφαση για τον αριθμό των μετεγγραφόμενων μονάδων βασίζεται στο περιεχόμενο των μαθημάτων που ολοκλήρωσε ο αιτών. Οι μονάδες μεταφοράς αποφασίζονται από την Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος, κατά την αξιολόγηση της αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα. Η απόφαση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων προσδιορίζεται ρητά στην Έκθεση Αξιολόγησης Εισαγωγής στο Πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναγνώριση της άτυπης ή/και μη τυπικής προηγούμενης μάθησης.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι εξάμηνα των 30 μονάδων ECTS το καθένα. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) εξάμηνα.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός του προαναφερόμενου χρόνου, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. 
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHDL601Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων73
2PHDL602Εξιδεικευμένα Νομικά Θέματα Ι73
3PHDL603Εξιδεικευμένα Νομικά Θέματα ΙΙ73
4PHDL604Εξιδεικευμένα Νομικά Θέματα ΙΙΙ73
5PHDL701Σχεδιασμός Ερευνητικής Πρότασης Ι73
6PHDL702Περιεκτική Εξέταση73
7PHDL703Σχεδιασμός Ερευνητικής Πρότασης ΙΙ73
8PHDL704Υποστήριξη Ερευνητικής Πρότασης73
9PHDL710Σεμινάρια Ι23
10PHDL711Σεμινάρια ΙΙ23
11PHDL712Σεμινάρια ΙΙΙ23
12PHDL713Σεμινάρια IV23
13PHDL714Σεμινάρια V23
14PHDL715Σεμινάρια VI23
15PHDL721Ερευνητικό Στάδιο Ι213
16PHDL722Ετοιμασία Δημοσιεύσεων Ι73
17PHDL723Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ213
18PHDL724Υποβολή Δημοσιεύεσεων Ι73
19PHDL730Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ143
20PHDL731Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης Ι73
21PHDL732Ετοιμασία Δημοσιεύσεων ΙΙ73
22PHDL733Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης ΙΙ143
23PHDL734Υποβολή Δημοσιεύεσεων ΙΙ73
24PHDL735Υποστήριξη Διατριβής73
Total
180
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDL601Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων7
2PHDL602Εξιδεικευμένα Νομικά Θέματα Ι7
3PHDL701Σχεδιασμός Ερευνητικής Πρότασης Ι7
4PHDL702Περιεκτική Εξέταση7
5PHDL710Σεμινάρια Ι2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDL603Εξιδεικευμένα Νομικά Θέματα ΙΙ7
2PHDL604Εξιδεικευμένα Νομικά Θέματα ΙΙΙ7
3PHDL703Σχεδιασμός Ερευνητικής Πρότασης ΙΙ7
4PHDL704Υποστήριξη Ερευνητικής Πρότασης7
5PHDL711Σεμινάρια ΙΙ2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDL712Σεμινάρια ΙΙΙ2
2PHDL721Ερευνητικό Στάδιο Ι21
3PHDL722Ετοιμασία Δημοσιεύσεων Ι7
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDL713Σεμινάρια IV2
2PHDL723Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ21
3PHDL724Υποβολή Δημοσιεύεσεων Ι7
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDL714Σεμινάρια V2
2PHDL730Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ14
3PHDL731Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης Ι7
4PHDL732Ετοιμασία Δημοσιεύσεων ΙΙ7
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDL715Σεμινάρια VI2
2PHDL733Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης ΙΙ14
3PHDL734Υποβολή Δημοσιεύεσεων ΙΙ7
4PHDL735Υποστήριξη Διατριβής7
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής ανατίθεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Νομικής με βάση το πεδίο επικέντρωσής της.

RankName
Professor - Programme Coordinator Prof. Christos Clerides
Associate ProfessorDr. Panagiotis Degleris
Associate ProfessorDr. Eliana Nicolaou
Assistant ProfessorDr. Charalampos Apostolopoulos
Assistant ProfessorDr. Dimitrios Devetzis
Assistant ProfessorDr. Vasiliki Karagkouni
Assistant ProfessorDr. Konstantinos Kouroupis
Assistant ProfessorDr. Maria Stylianidi
Assistant ProfessorDr. Aikaterini Sykioti
Assistant ProfessorDr. Ioannis Voudouris
LecturerDr. Ioannis Giokaris
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975