Γενική

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα212
Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας18
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 212 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AEEE103Ηλεκτροτεχνία I53 + 1
2 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
3 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
4 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
5 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
6 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
7 AMAT300Πιθανότητες και Στατιστική53
8 AMAT314Αριθμητικές Μέθοδοι53
9 APHY111Φυσική I53 + 1
10 APHY112Φυσική II53 + 1
11 ME107Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών53 + 1
12 ME110Τεχνολογία Υλικών53 + 1
13 ME112Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο53 + 1
14 ME113Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)51 + 2
15 ME114Μηχανική Στερεού Σώματος53 + 1
16 ME200Θερμοδυναμική I53 + 1
17 ME201Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 53
18 ME202Μηχανική Ρευστών I 53 + 1
19 ME203Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ51 + 3
20 ME211Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 53 + 1
21 ME214Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών53 + 2
22 ME219Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 53
23 ME304Μεταφορά Θερμότητας63 + 1
24 ME305Οικονομικά για Μηχανικούς63
25 ME310Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα63 + 1
26 ME316Στοιχεία Μηχανών I63 + 1
27 ME317Στοιχεία Μηχανών II63 + 1
28 ME323Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών63 + 1
29 ME327Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου63 + 1
30 ME400Διπλωματική Εργασία62
31 ME403Αεροστρόβιλοι63
32 ME405Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM63 + 1
33 ME407Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας63 + 1
34 ME408Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός63 + 1
35 ME410Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας63
36 ME412Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων63
37 ME413Μηχατρονική63
38 ME414Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών63
39 ME431Μηχανές Εσωτερικής Καύσης63 + 1

Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 18 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AU305Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου63
2 AU310Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές63 + 1
3 AU404Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων63 + 2
4 ME303Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων63
5 ME306Σχεδιασμός σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση63
6 ME307Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων63
7 ME325Πρακτική Εξάσκηση63
8 ME401Αεροδυναμική63
9 ME402Στροβιλομηχανική63
10 ME411Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων63
11 ME415Σχεδιασμός Αεροσκαφών63
12 ME416Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων63
13 ME417Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς63
14 ME422Αεροδυναμική Αεροσκαφών63
15 ME434Φαινόμενα Μεταφοράς63
16 OG300Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας63
17 OG302Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
18 OG400Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
19 OG402Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών63
20 OG403Βιομηχανικές Διεργασίες63
21 OG404Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση63 + 2

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο