Μηχανικής Υδρογονανθράκων

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα224
Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 224 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AEEE103Ηλεκτροτεχνία I53 + 1
2 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
3 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
4 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
5 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
6 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
7 AMAT300Πιθανότητες και Στατιστική53
8 AMAT314Αριθμητικές Μέθοδοι53
9 APHY111Φυσική I53 + 1
10 ME107Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών53 + 1
11 ME110Τεχνολογία Υλικών53 + 1
12 ME112Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο53 + 1
13 ME113Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)51 + 2
14 ME114Μηχανική Στερεού Σώματος53 + 1
15 ME200Θερμοδυναμική I53 + 1
16 ME201Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 53
17 ME202Μηχανική Ρευστών I 53 + 1
18 ME203Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ51 + 3
19 ME211Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 53 + 1
20 ME214Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών53 + 2
21 ME304Μεταφορά Θερμότητας63 + 1
22 ME305Οικονομικά για Μηχανικούς63
23 ME310Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα63 + 1
24 ME316Στοιχεία Μηχανών I63 + 1
25 ME403Αεροστρόβιλοι63
26 ME405Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM63 + 1
27 ME407Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας63 + 1
28 ME408Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός63 + 1
29 ME410Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας63
30 ME431Μηχανές Εσωτερικής Καύσης63 + 1
31 OG100Χημεία Υδρογονανθράκων53
32 OG200Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων53
33 OG300Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας63
34 OG301Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
35 OG302Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
36 OG400Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
37 OG401Παραγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Μεταφορά και Χρήση63
38 OG402Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών63
39 OG403Βιομηχανικές Διεργασίες63
40 OG404Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση63 + 2
41 OG405Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63

Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AU305Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου63
2 AU310Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές63 + 1
3 AU404Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων63 + 2
4 ME303Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων63
5 ME306Σχεδιασμός σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση63
6 ME307Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων63
7 ME325Πρακτική Εξάσκηση63
8 ME401Αεροδυναμική63
9 ME402Στροβιλομηχανική63
10 ME411Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων63
11 ME415Σχεδιασμός Αεροσκαφών63
12 ME416Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων63
13 ME417Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς63
14 ME422Αεροδυναμική Αεροσκαφών63
15 ME434Φαινόμενα Μεταφοράς63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο