Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS .Στους φοιτητές απονέμεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινοτική φροντίδα Υγείας με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 51 κατανέμονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, 14 σε μαθήματα επιλογής και 25 μονάδες κατανέμονται στη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών παρατίθενται παρακάτω.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα76
Επιλεγόμενα Μαθήματα14
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MCHC101Βιοστατιστική - Επιδημιολογία83
2MCHC102Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας83
3MCHC107Πρόληψη και Φροντίδα Τραύματος73 + 1
4MCHC108Διαχείριση Οξέων Τραυμάτων74 + 1
5MCHC109Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων84 + 2
6MCHC110Βιοπαθολογία της Επούλωσης84
7MCHC201Μεταπτυχιακή Εργασία250
8MCHC202Κλινικό Εργαστήριο53

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MCHC106Πολιτικές Υγείας/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας73
2MCHC111Πληροφορική Υγείας και Επικοινωνία στην Κοινότητα73
3MCHC112Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας73
4MCHC116Βιολογία της Επούλωσης73
5MCHC117Αισθητική Πλαστική Χειρουργική και Επούλωση Τραύματος και Ελκών73

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο