Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη υψηλής ποιότητας Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Οχημάτων, ικανών να αντιλαμβάνονται και να αφομοιώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα της κατασκευής, λειτουργίας και επισκευής των σύγχρονων οχημάτων. Το πρόγραμμα παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος (αμάξωμα, κινητήρας, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας, κλπ).

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με ισορροπημένο τρόπο, τόσο από θεωρητικά, όσο και από πρακτικά μαθήματα. Τα πρακτικά μαθήματα ενισχύονται με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, διαγνωστικά μέσα και άλλες διατάξεις επίδειξης των διάφορων συστημάτων αυτοκινήτων. Τα κύρια εργαστήρια του προγράμματος είναι το εργαστήριο μηχανών εσωτερικής καύσης, το εργαστήριο συστημάτων οχημάτων και το εργαστήριο Η/Υ και λογισμικών συστημάτων. Το κύριο χαρακτηριστικό του πρώτου εργαστηρίου είναι η παρουσία μηχανών εσωτερικής καύσης, οι οποίες τίθενται σε λειτουργία εκ περιτροπής, σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ανάλυσης καυσαερίων. Στο δεύτερο εργαστήριο υπάρχουν μοντέλα από τομές μηχανών διαφορετικών τύπων, ηλεκτρονικοί πίνακες προσομοίωσης μηχανικών και ηλεκτρικών λειτουργιών των οχημάτων, καθώς επίσης και συστήματα ελέγχου. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα εργαστήρια που υποστηρίζουν τα μαθήματα του προγράμματος, όπως είναι το εργαστήριο τεχνολογίας, μορφοποίησης και κατεργασίας των υλικών, δυναμικής, θερμοδυναμικής, υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, συστημάτων CAD/CAM/CAE και εργαστήριο Φυσικής.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων είναι δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάζει νέους πτυχιούχους μηχανικούς με έφεση για απασχόληση με μηχανές αυτοκίνησης που να μπορούν:

  • Να κατανοούν τη θεωρία και λειτουργία των συστημάτων των οχημάτων, όπως είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, ψύξης και ανάφλεξης.
  • Να κατανοούν τις αρχές σχεδίασης, αεροδυναμικής και δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και την επίδρασή τους στη σταθερότητα και απόδοσή τους.
  • Nα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση μηχανικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
  • Να εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές συντήρησης και επισκευής των διάφορων συστημάτων των οχημάτων.
  • Να κατανοούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Engine Control Unit - ECU) που είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.
  • Να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, συνεργεία αυτοκινήτων ή εταιρείες ανταλλακτικών εξαρτημάτων, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης παρατηρητικότητας, μεθοδικότητας, υπευθυνότητας, συνέπειας και επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι κάτοχοι του πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων (BSc in Automotive Engineering) μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις σχετικές με την τεχνολογία των οχημάτων. Μπορούν να εργαστούν ως στελέχη επιχειρήσεων σε εταιρείες εισαγωγής οχημάτων, υπεύθυνοι τμημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μεγάλων εταιρειών, υπεύθυνοι συντήρησης και τεχνικού ελέγχου σε σταθμούς και συνεργεία επισκευών, κλπ. Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως ο σχεδιασμός και παραγωγή οχημάτων, η βελτιστοποίηση συστημάτων και λειτουργιών οχημάτων, τα συστήματα αυτόματου ελέγχου και διαγνώσεων, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.

 

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο