MSc in Education for the Environment and Sustainable Development / Магістр наук в Галузі Освіти з Питань Навколишнього Середовища і Стійкого Розвитку

Опис Програми

Присвоювана Кваліфікація Магістр Наук в галузі Освіти з Питань Навколишнього Середовища і Стійкого Розвитку
Рівень Кваліфікації Магістр (2га ступінь)
Факультет Школа освіти
Форма Навчання Повний або Неповний навчальний день

Курс спрямований на підготовку компетентних фахівців, здатних просувати інноваційні освітні моделі, які зміцнять знання та навички, необхідні для пропаганди стійкого розвитку, охорони та раціонального використання навколишнього середовища і природних ресурсів.

Програма курсу надає студентам різних професій можливість уважно вивчити питання освіти, навколишнього середовища і стійкого розвитку в теорії і на практиці. Студенти будуть розвивати свою наукову та професійну діяльність в галузі Освіти з Питань Навколишнього Середовища і Стійкого Розвитку у формальній і неформальній середовищі навчання.

Мова викладання Грецька.

Натисніть сюди, щоб дізнатися більше про програму курсу Магістр Наук в Області Освіти з Питань Навколишнього Середовища і Стійкого Розвитку.


Навички, які ви здобуваєте по закінченню курсу

По закінченню курсу студенти:

 • Визначають сучасні проблеми навколишнього середовища і стійкого розвитку на глобальному, регіональному та місцевому рівнях і розробляють методи контролю або усунення цих проблем шляхом застосування системних, критичних і творчих стратегій.
 • Порівнюють різні існуючі теоретичні та філософські основи Освіти з Питань Навколишнього Середовища і Стійкого Розвитку, а також вплив на них освітніх та соціальних рухів.
 • Використовують ключові стратегії та педагогічні методи в Освіті з Питань Навколишнього Середовища і Стійкого Розвитку у формальному і неформальному середовищі навчання.
 • Розробляють, організовують і проводять освітні програми з питань довкілля та стійкого розвитку у формальному і неформальному середовищі навчання.
 • Включають проблеми біорізноманіття, зокрема, що стосуються біорізноманіття Кіпру, в свою професійну практику.
 • Моделюють дослідницьку діяльність в галузі освіти з питань навколишнього середовища та стійкого розвитку, використовуючи відповідні дослідні парадигми, оцінюють дослідницьку літературу, звертаючись до методологічних парадигм, актуальних дослідницьких питань, доречних літературних оглядів, та обґрунтованого  / достовірного збору та аналізу даних.
 • Обґрунтовують потребу формування нового набору цінностей як необхідного ідеологічного механізму, здатного визначити рівень відповідальності людини перед природою за допомогою вивчення фундаментальних теорій екологічної етики, а також педагогічних методів розвитку цінностей.
 • Ефективно об'єднують інформаційні та комунікаційні технології (тобто мультимедійні, комп'ютерні засоби комунікації) у формальному і неформальному середовищі навчання в галузі навколишнього середовища і стійкого розвитку.
 • Для створення шкіл стійкого розвитку та формування програми стійкого розвитку для шкіл та місцевої спільноти, співпрацюють з місцевою громадськістю, батьками, місцевими органами влади, приватним і державним сектором і всіма зацікавленими сторонами.
 • Критично аналізують різні міжнародні, європейські та національні стратегії в галузі навколишнього середовища і стійкого розвитку, а також відповідні процедури щодо їх розробки та впровадження.
 • Ефективно використовують засоби масової інформації для підвищення поінформованості та відповідальності громадськості в питаннях навколишнього середовища і стійкого розвитку.
 • Розробляють і впроваджують стратегії, що дозволяють компаніям, асоціаціям і організаціям оцінювати свій вплив на навколишнє середовище і використовувати інструменти і методи для переходу до екологічно чистої роботи.

Короткі професійні дані наших випускників

Випускники курсу отримують знання і навички, необхідні для розробки і реалізації освітніх програм в галузі навколишнього середовища і стійкого розвитку.

Педагоги всіх рівнів офіційної освіти (дошкільної, початкової, середньої, технічної професійної освіти) придбають знання і компетенцію, щоб стати своєрідним освітнім центром з питань навколишнього середовища та стійкого розвитку у своєму навчальному закладі, або органи управління освітою можуть призначити їм виконання консалтингових обов'язків або обов'язків з розробки навчальних програм.

Фахівці з державних, напівдержавних або приватних організацій, чия робота пов'язана з навколишнім середовищем і стійким розвитком, а також співробітники неурядових організацій, ЗМІ та впливові особи з органів місцевого самоврядування зможуть розробляти і координувати процеси, які стосуються освіти в галузі навколишнього середовища і стійкого розвитку.

 Друк  E-mail