Διαδικτυακά Συστήματα

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program comprises of a taught and a research part. The taught part consists of eight (8) courses, five (5) compulsory and three (3) electives. The research part consists of the Research Proposal and the Master Thesis. Furthermore, the program incorporates two (2) seminar-based courses that aim to strengthen graduate and research culture among the students of the program. With these courses, students are expected to attend scientific and/or research talks, as well as seminars and conferences related to their field of study

A student successfully completes the Program and obtains the title of Master of Science in Web and Mobile Systems when both the taught and research part is completed and the 90 ECTS credits are accumulated. Under full-time studying, the program’s duration is three semesters (one and a half years).

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα40
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας20
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1WSS501Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών103
2WSS502Μηχανική Εφαρμογών Διαδικτύου103
3WSS503Πανταχού Παρούσα Υπολογιστική Τεχνολογία103
4WSS521Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Υπολογιστικό Νέφος103

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1WSS533Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων103
2WSS551Διαδραστιός Σχεδιασμός Συστημάτων Διαδικτύου103
3WSS552Εξόρυξη Δεδομένων και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων103
4WSS553Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού103

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1WSS589Μεθοδολογία Έρευνας και Προγραμματισμός Ερευνητικής Διατριβής101
2WSS590Μεταπτυχιακή Διατριβή200

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο