PhD στη Φαρμακευτική
Σχολη Επιστημων Υγειας

PhD στη Φαρμακευτική

PhD στη Φαρμακευτική
Σχολη Επιστημων Υγειας

PhD στη Φαρμακευτική

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια3 ακαδημαϊκά έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€13,500 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική, Αγγλική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadCALLS

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Φαρμακευτική (PhD)
Επίπεδο Πιστοποίησης PhD (3ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Φαρμακευτικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να προετοιμάσει εξειδικευμένους/ες επιστήμονες σε πεδία της Φαρμακευτικής όπως Φαρμακολογία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Ανάλυση και Φαρμακογνωσία μεταξύ άλλων. Αυτή η έρευνα υιοθετείται με βάση και την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναπτύξει επιστήμονες που συμβαδίζουν πάντα με τις τελευταίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και υιοθετούν τη φιλοσοφία της κριτικής σκέψης, βασισμένη σε τεκμήρια, και τη διεπιστημονική και συνεργατική σκέψη, συνεισφέροντας στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.

Στόχοι του Προγράμματος είναι να:

- Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας αιχμής, που οδηγεί στη δημιουργία νέας γνώσης, επωφελούς για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία.
- Αναδείξει επιστήμονες υψηλής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης με γνώσεις, δεξιότητες, ήθος και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε σχετικό κλάδο της βιομηχανίας ή των επαγγελμάτων υγείας.
- Συμβάλλει στην αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας, των δημοσιεύσεων και της χρηματοδοτούμενης έρευνας του Τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν σε υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών προϋποθέτει την ικανότητα αυτόνομης επιστημονικής εργασίας στην έρευνα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και πιστοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση των αποφοίτων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι απόφοιτοι/ες αναμένεται να είναι σε θέση να:

- Επιδεικνύουν σε βάθος γνώση και να διατυπώνουν ανεξάρτητα ιδέες και υποθέσεις που θα επεκτείνουν, καθώς και να ανακαλύπτουν νέα γνώση μέσα από πρωτότυπη έρευνα σε τομείς της Φαρμακευτικής.

- Εφαρμόζουν επιστημονικές τεχνικές και πρακτικές, και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία, απαραίτητα για τη διεξαγωγή του ερευνητικού τους έργου.

- Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μεθοδολογίες και διαδικασίες που θα επιτρέπουν την επικύρωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους εργασίας, να κάνουν αιτιολογημένες κρίσεις και να προτείνουν λύσεις.

- Διεξάγουν πρωτογενή ερευνητική δραστηριότητα, παρουσιάζουν και υποστηρίζουν με επιτυχία τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και συγγράφουν άρθρα προς δημοσίευση.

- Αξιολογούν κριτικά και να εξετάζουν ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με τον ερευνητικό τους τομέα.

- Έχουν επίγνωση των οποιωνδήποτε ηθικών και νομικών επιπτώσεων της έρευνάς τους και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ηθικού και νομικού πλαισίου της έρευνάς τους.

- Αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης, ομαδικής εργασίας, ηγεσίας και διαχείρισης χρόνου, απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα.

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε ανώτερες θέσεις όπως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, οργανισμούς υγείας, τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης Φαρμάκων, φαρμακευτική βιομηχανία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, κτλ.

Στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι κάτοχοι διδακτορικού παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικό ποσοστό ανεργίας.
Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα μόνο εάν πληρούν τις γενικές απαιτήσεις εισαγωγής του Πανεπιστημίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, που χορηγείται από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Επιπλέον, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται ενδεικτικά από επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, δήλωση έρευνας, δύο συστατικές επιστολές και απόδειξη άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος.

Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και μεταφορά πιστωτικών μονάδων

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα συμμορφώνεται με τους σχετικούς γενικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου Frederick.

Οι κανονισμοί εξέτασης, οι μέθοδοι αξιολόγησης και το σύστημα βαθμολόγησης του Προγράμματος είναι ίδιοι με τους σχετικούς γενικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ολοκληρώσουν 180 ECTS, σε διδακτορικό επίπεδο, μαθήματα διδακτορικού επιπέδου ερευνητική εργασία, συγγραφή διατριβής, πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και παρακολούθηση σεμιναρίων.

Η ελάχιστη κανονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία χρόνια.

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHDPH101Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική103
2PHDPH102Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας I - Μεθοδολογία της Έρευνας103
3PHDPH103Περιεκτική Εξέταση83
4PHDPH104Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I23
5PHDPH201Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας ΙΙ – Ερευνητική Πρόταση83
6PHDPH202Εξιδεικευμένα Θέματα Φαρμακευτικής Ι103
7PHDPH203Εξιδεικευμένα Θέματα Φαρμακευτικής ΙΙ103
8PHDPH204Μεταπτυχιακά Σεμινάρια II23
9PHDPH301Διδακτορική Έρευνα Ι153
10PHDPH302Προετοιμασία Άρθρου Ι133
11PHDPH303Μεταπτυχιακά Σεμινάρια III23
12PHDPH401Διδακτορική Έρευνα ΙI153
13PHDPH402Υποβολή Άρθρου Ι133
14PHDPH403Μεταπτυχιακά Σεμινάρια IV23
15PHDPH501Διδακτορική Έρευνα ΙII103
16PHDPH502Προετοιμασία Άρθρου ΙI103
17PHDPH503Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής Ι83
18PHDPH504Μεταπτυχιακά Σεμινάρια V23
19PHDPH601Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής103
20PHDPH602Υποβολή Άρθρου ΙI103
21PHDPH603Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής ΙΙ83
22PHDPH604Μεταπτυχιακά Σεμινάρια VI23
Total
180
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDPH101Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική10
2PHDPH102Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας I - Μεθοδολογία της Έρευνας10
3PHDPH103Περιεκτική Εξέταση8
4PHDPH104Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDPH201Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας ΙΙ – Ερευνητική Πρόταση8
2PHDPH202Εξιδεικευμένα Θέματα Φαρμακευτικής Ι10
3PHDPH203Εξιδεικευμένα Θέματα Φαρμακευτικής ΙΙ10
4PHDPH204Μεταπτυχιακά Σεμινάρια II2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDPH301Διδακτορική Έρευνα Ι15
2PHDPH302Προετοιμασία Άρθρου Ι13
3PHDPH303Μεταπτυχιακά Σεμινάρια III2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDPH401Διδακτορική Έρευνα ΙI15
2PHDPH402Υποβολή Άρθρου Ι13
3PHDPH403Μεταπτυχιακά Σεμινάρια IV2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDPH501Διδακτορική Έρευνα ΙII10
2PHDPH502Προετοιμασία Άρθρου ΙI10
3PHDPH503Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής Ι8
4PHDPH504Μεταπτυχιακά Σεμινάρια V2
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDPH601Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής10
2PHDPH602Υποβολή Άρθρου ΙI10
3PHDPH603Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής ΙΙ8
4PHDPH604Μεταπτυχιακά Σεμινάρια VI2
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής ανατίθεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Φαρμακευτικής με βάση το πεδίο επικέντρωσής της.

contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975