Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Education upon completion of 90 credits. These credits are allocated to compulsory and elective modules. The list of compulsory and elective modules is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά 40
Επιλεγόμενα 20
Επιλεγόμενα Κατευθύνσεων30
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESPLE511Σύγχρονες Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας και Αποτελεσματική Διδασκαλία103
2ESPLE512Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα103
3ESPLE513Μάθηση και Νόηση103
4ESPLE514Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση103

Επιλεγόμενα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESPLE611Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης103
2ESPLE612Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αξιολόγηση Προγράμματος103
3ESPLE613Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διαχείριση Μάθησης103
4ESPLE614Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης103
5ESPLE615Μεταπτυχιακή Διατριβή 1100
6ESPLE616Μεταπτυχιακή Διατριβή 2100

Επιλεγόμενα Κατευθύνσεων

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESPLE700Ανεξάρτητη Μελέτη 103
2ESPLE711Νέες Τεχνολογίες και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού103
3ESPLE712Σύγχρονες Εμφάσεις στις Φυσικές Επιστήμες103
4ESPLE713Νόηση και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες103
5ESPLE714Σύγχρονες Εμφάσεις στα Μαθηματικά103
6ESPLE715Νόηση και Μάθηση στα Μαθηματικά103

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο