ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α' & B' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Εκπαίδευση για Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγοριών Α & Β
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Επαγγελματική Χρήση του Εργαλείου MS Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
Ψηφιακή φωτογραφία για επαγγελματική χρήση
Κρίσιμοι Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (KPIs) στον Τομέα των Υπηρεσιών Υγείας
Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Κατάρτιση Διαμεσολαβητών
New International Accounting Standards (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16)
Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων - Προστασία των Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων
Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές - Από τη Θεωρία στον Σχεδιασμό
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας στη Διαχείριση των Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών
Κατάρτιση Διαμεσολαβητών
Επαγγελματική Χρήση του Εργαλείου MS Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων
Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
Investment Skills – Preparation for the CFA Institute Investment Foundations Program
Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Audits & Inspections)
Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
Στρατηγική Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Δεξιότητες Αξιολόγησης και Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Η Δύναμη της Επικοινωνίας στην Επιχειρησιακή Δραστηριότητα
Κατάρτιση Διαμεσολαβητών
Αποτελεσματική Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων
Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων - Προστασία των Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών
Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α & Β
Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές - Από τη Θεωρία στον Σχεδιασμό
Πιστοποίηση και Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α & Β
Διεξαγωγή εξετάσεων για Πιστοποίηση Ενεργειακών Ελεγκτών στην Κατηγορία Γ (μεταφορών)
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Επαγγελματική χρήση του εργαλείου MS Excel για στελέχη επιχειρήσεων
Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Διεξαγωγή εξετάσεων από το Πανεπιστήμιο Frederick για πιστοποίηση εγκαταστατών μικρής κλίμακας ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
Δεξιότητες Αξιολόγησης και Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού - Εξ αποστάσεως Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Κατάρισης
Διαχείριση Εμπειρίας Εξυπηρέτησης πελατών για Διευθυντικά Στελέχη - Εξ αποστάσεως επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης
Εξ αποστάσεως επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης απο την ΑΝΑΔ για 2η φορά "Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων – Προστασία των Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων"
Ανάλυση Δεδομένων - Επιχορηγήμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Δεξιότητες Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εθελοντικών Οργανώσεων
Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημόνων σε Θέματα Πολυπολιτισμικότητας
Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών στον Τομέα των Μεταφορών Κατ.Γ.
Προγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων – Προστασία των Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων προς Σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Βάσει Νομοθεσίας

 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MODECSOFT ELECTRICAL OM
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΚΑΤ Γ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤ/ΤΑΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛ/ΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (2D/3D ) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 17ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS 7671:2008 – 3Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ