Πτυχίο στη Νομική
Σχολη Νομικης και Διοικησης Επιχειρησεων

Πτυχίο στη Νομική

Πτυχίο στη Νομική
Σχολη Νομικης και Διοικησης Επιχειρησεων

Πτυχίο στη Νομική

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια4 έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€8,280 ανά έτος

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Νομικής (Bachelor of Laws - LLB)
Επίπεδο Πιστοποίησης Προπτυχιακό (1ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Νομικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Νομικής είναι να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες μια άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στον τομέα του Δικαίου, εντάσσοντάς τους/τις αρμονικά στη μαθητεία της Επιστήμης του Δικαίου: Ένα συστηματοποιημένο σύνολο γνώσεων που ερμηνεύει το Δίκαιο ως τους κανόνες που ρυθμίζουν μια κοινωνία και τις λειτουργίες της. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών εργαλείων, εισάγοντας τους/τις φοιτητές/τριες στους σχετικούς κλάδους του Δικαίου και ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να ανατρέχουν σε ειδική επιστημονική βιβλιογραφία και νομολογία. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα που δίνουν έμφαση τόσο στις θεμελιώδεις όσο και στις ειδικές πτυχές της επιστήμης του Δικαίου.

Συγκεκριμένοι σκοποί είναι οι φοιτητές/τριες:

· Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στην επιστήμη της Νομικής.
· Να κατανοήσουν τις βασικές πτυχές της υφιστάμενης εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.
· Να κατανοήσουν τη νομολογία των ανώτατων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων.
· Να αποκτήσουν κριτήρια, αναλυτικό μυαλό και νομική σκέψη.
· Να εκπαιδευτούν και μάθουν τα θεσμικά όργανα του κράτους, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Να εκπαιδευτούν στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεσμικών Οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα στη λειτουργία, πρακτική και νομολογία του ΕΔΑΔ.
· Να εκπαιδευτούν στο ισχύον πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, όπως ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο και εξειδικευμένους τομείς των όπως το Δίκαιο της Θάλασσας, το Δίκαιο του πολέμου.
· Να αντιληφθούν την φιλοσοφία του δικαίου, το δικαστηριακό σύστημα, τον τρόπο λειτουργίας του, βασικές αρχές της εγκληματολογίας.
· Να κατανοήσουν τα προβλήματα της Δικαιοσύνης, τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές.
· Να αποκτήσουν πλήρη αντίληψη του ρόλου τους σαν λειτουργοί δικαιοσύνης, του ρόλου τους στο Κράτος Δικαίου και τη σημασία της εκπαίδευσης τους ως βασικοί πυλώνες προάσπισης της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
· Να αντιληφθούν τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, το αυξανόμενο οικονομικό έγκλημα, τα προβλήματα της μετανάστευσης, της ομαλής λειτουργίας των θεσμών του Κράτους, τη συμμετοχή στην ΕΕ και το παγκόσμιο γίγνεσθαι, την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, την αναγκαιότητα προστασίας του Κράτους, κυριαρχίας του και τη σημασία της ύπαρξης σωστού πλαισίου.

Στόχοι του Τμήματος είναι
· Να εφοδιάσει τους/τις πτυχιούχους με ένα ασφαλές και ευρύ φάσμα παιδείας στη νομική επιστήμη, στο οποίο θα στηριχθούν για να λειτουργήσουν σαν ενεργοί πολίτες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας.
· Να καταστήσει τους/τις πτυχιούχους φορείς παιδείας και γνώσης και κουλτούρας βασισμένης στην αρχή του Κράτους Δικαίου.
· Να εξοπλίσει τους/τις πτυχιούχους με πρωτοβουλίες αναλυτική και κριτική σκέψη, επιστήμονες για να συμμετάσχουν στο γίγνεσθαι και την κοινωνία.
· Να καταστήσει τους/τις απόφοιτους/ες κοινωνούς σύγχρονων αντιλήψεων και βασικά κύτταρα στη κοινωνία, οικονομία στο κράτος, προασπιστές του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
· Με το ευρύ φάσμα παιδείας, εκπαίδευσης και μόρφωσης να προωθήσει τους/τις απόφοιτους/ες σε καθηγητές και «Leaders», αρχηγούς στον τομέα τους, στην κοινωνία, στην Πολιτεία.
· Να καταστήσει τους/τις απόφοιτους/ες κύτταρα και φορείς δικαιοσύνης, εξοπλισμένους/ες για να λειτουργήσουν θετικά και εποικοδομητικά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
· Να εξοπλίσει τους/τις απόφοιτους/ες μέσα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους με τα απαραίτητα εχέγγυα, την αναλυτική κρίση και διάθεση, μεταρρυθμιστές της κοινωνίας και του Κράτους Δικαίου.
· Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για όσους/ες επιθυμούν και ενδιαφέρονται για συνέχιση των σπουδών τους και επιλογή της ακαδημαϊκής καριέρας.
· Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατόν την παραγωγή κομιστών κουλτούρας Κράτους Δικαίου, υψηλού επιπέδου ευθύνης και βελτίωσης της δικαιοσύνης.
· Να δημιουργήσει άτομα υψηλής ηθικής και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, αλλά πρωτίστως καλλιεργημένα άτομα με ένα ευρύ φάσμα παιδείας και σοφίας.

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:

· Ασφαλής γνώση των βασικών μαθημάτων και του περιεχομένου τους απαραίτητων για την εξασφάλιση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος (core subjects) όπως στους τομείς του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικού, Διοικητικού, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) αλλά και του Ιδιωτικού όπου το Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, του Ποινικού Δικαίου, του θεσμικού πλαισίου δικαστηρίων και δικηγόρων, Δικονομίας (ποινικής, πολιτικής, διοικητικής) μεταξύ άλλων.
· Αναλυτική και κριτική διάθεση στην αντιμετώπιση των θεμάτων.
· Μεταρρυθμιστική σκέψη και πρωτοβουλία.
· Εμπέδωση κουλτούρας δικαίου και φιλοσοφίας του.
· Αντίληψη προβλημάτων και αναγκαιότητας τροποποίησης του δικαίου.
· Διεύρυνση των γνώσεων σε εξειδικευμένους τομείς όπως το Διεθνές, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους Διεθνείς Οργανισμούς.
· Συμμετοχή στο γίγνεσθαι της κοινωνίας.
· Βελτίωση και προώθηση των ικανοτήτων των αποφοίτων στο τομέα του αγορεύειν, παρουσίαση των υποθέσεων με απλό και κατανοητό τρόπο, της επικοινωνίας της πειθούς και εν γένει της τέχνης της δικηγορίας.
· Αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυση τους.
· Μεθοδολογία κατά την έρευνα, μελέτη, απόκτηση καλών τρόπων και τεχνική διαπραγμάτευσης με επιτυχία.
· Καλλιέργεια του χαρακτήρα και απόκτηση ευρύτερης παιδείας.
· Γνώση του γίγνεσθαι, προοπτικών και ελλείψεων στα πολιτικοοικονομικά και στη κοινωνία και της εν γένει δικαιοσύνης.
· Ενεργός πολίτης και συμμετοχή.

Το όραμα του Τμήματος είναι να καταστήσει τους κορυφαίους νομικούς επαγγελματίες, δικηγόρους και πρωτοπόρους, ώστε να υπηρετούν την κοινωνία με τον μέγιστο επαγγελματισμό.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε οι πτυχιούχοι να έχουν ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας: δικηγόροι, σύμβουλοι επιχειρήσεων και τραπεζών, δικαστές, δημόσιοι υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, εισαγγελείς κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ήδη απασχολούνται σε κορυφαία νομικά γραφεία ή/και είναι ασκούμενοι δικηγόροι.

Οι φοιτητές/τριες γίνονται δεκτοί/ές με βάση τον μέσο όρο του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο) που χορηγείται από αναγνωρισμένη σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ελάχιστος μέσος όρος που απαιτείται για την εισαγωγή στο Τμήμα Νομικής είναι 16/20. Για υποψήφιους/ες που επιθυμούν να εισέλθουν στο Τμήμα και των οποίων ο μέσος όρος είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο, ακολουθείται διαδικασία προσωπικής συνέντευξης για να διαπιστωθούν οι δυνατότητές τους να ολοκληρώσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα και εάν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ad hoc ειδική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Τμήματος Νομικής.

Αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης και αναγνώριση μαθημάτων

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο σχολείο 6ετούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα σε ίδρυμα άλλο από το Πανεπιστήμιο Frederick, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για μεταγραφή.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει, μαζί με το έντυπο αίτησης, να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
· Απολυτήριο εξαετούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό.
· Επίσημες αναλυτικές βαθμολογίες και αναλυτικά προγράμματα (περιγραφές μαθημάτων) για όλα τα μαθήματα του Πανεπιστημίου που έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα.

Τα αντίγραφα αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία για τον προσδιορισμό του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που πρέπει να μεταφερθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick και την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.

Οι φοιτητές/τριες υπό μεταγραφή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το ήμισυ των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick προκειμένου να είναι ικανοί για αποφοίτηση. Για ένα τετραετές πρόγραμμα ECTS 240, ένας/μια φοιτητής/τρια υπό μεταγραφή πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια φοίτησης σε πλήρη απασχόληση (120 ECTS) στο Πανεπιστήμιο Frederick προκειμένου για την απόκτηση πτυχίου. Βάσει οδηγιών του Νομικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποψήφιοι/ες που προέρχονται από μη νομικό τμήμα, πρέπει να συμπληρώσουν 3 έτη φοίτησης στο Τμήμα Νομικής για την απόκτηση πτυχίου Νομικής.

Μη τυπική και άτυπη προηγούμενη μάθηση

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν μη τυπική ή άτυπη προηγούμενη μάθηση, όπως επαγγελματικές εξετάσεις, εξετάσεις μη-πανεπιστημιακού επιπέδου (A Levels, GCSE, IELTS, TOEFL κλπ) προγράμματα ή άλλα πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά πιστωτικών μονάδων.

Η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να δικαιολογήσει μεταφορά πιστωτικών μονάδων μετά από αξιολόγηση και έγκριση από το Τμήμα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου, αυτοί/ες οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά μέχρι και 10% των συνολικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος σπουδών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα (4) χρόνια – οκτώ (8) εξάμηνα για την πλήρη φοίτηση ή οκτώ (8) χρόνια – 16 εξάμηνα για τη μερική φοίτηση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 240 ECTS. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται πιο πάνω, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος παράτασης καθορίζεται από εσωτερική ρύθμιση του Πανεπιστημίου σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών, η οποία προβλέπει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την πλήρη φοίτηση είναι 12 εξάμηνα και για τη μερική φοίτηση είναι 24 εξάμηνα.

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 204 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1LAW110Ιστορία του Δικαίου63
2LAW111Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου63
3LAW112Συνταγματικό Δίκαιο63
4LAW113Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου63
5LAW115Γενικό Ποινικό Δίκαιο63
6LAW116Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες63
7LAW119Γενικό Ενοχικό Δίκαιο63
8LAW202Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης Ι63
9LAW203Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο63
10LAW208Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο63
11LAW209Οικογενειακό Δίκαιο63
12LAW210Εμπορικό Δίκαιο ( Γενικό Μέρος - Αξιόγραφα)63
13LAW211Εμπράγματο Δίκαιο63
14LAW212Ειδικό Ποινικό Δίκαιο63
15LAW213Διοικητικό Δίκαιο63
16LAW226Εγκληματολογία63
17LAW310Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες)63
18LAW314Διοικητική Δικονομία63
19LAW315Κληρονομικό Δίκαιο63
20LAW317Πολιτική Δικονομία Ι63
21LAW318Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης ΙΙ63
22LAW319Ατομικό Εργατικό Δίκαιο63
23LAW320Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ (Βιομηχανική Ιδιοκτησία)63
24LAW321Ναυτικό Δίκαιο63
25LAW326Πολιτική Δικονομία ΙΙ63
26LAW402Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο63
27LAW403Φιλοσοφία του Δικαίου63
28LAW411Εφαρμογές Αστικού Δικαίου / Πολιτικής Δικονομίας63
29LAW412Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου / Ποινικής Δικονομίας63
30LAW413Ποινική Δικονομία63
31LAW424Φορολογικό Δίκαιο63
32LAW457Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο63
33LAW458Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου63
34LAW459Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου63

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 24 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1LAW101Κυπριακό Νομικό Σύστημα63
2LAW104Ασκείν τη Δικηγορία63
3LAW107Αγγλική Νομική Ορολογία 63
4LAW162Ιστορία Πολιτικών Ιδεών63
5LAW163Διπλωματική Ιστορία63
6LAW207Αδικοπραξίες 63
7LAW222Διεθνείς Οργανισμοί63
8LAW224Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων63
9LAW225Κοινωνιολογία του Δικαίου63
10LAW227Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας63
11LAW308Δίκαιο της Επιείκειας και Καταπιστεύματα63
12LAW322Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας63
13LAW323Δίκαιο Ανταγωνισμού63
14LAW324Ευρωπαϊκή Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων63
15LAW325Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων63
16LAW327Ανακριτική63
17LAW328Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή63
18LAW342Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας63
19LAW343Δίκαιο της Πληροφορικής63
20LAW346Αθλητικό Δίκαιο63
21LAW407Δίκαιο της Απόδειξης63
22LAW425Μεθοδολογία του Δικαίου63
23LAW426Διεθνές Ποινικό Δίκαιο63
24LAW431Συγκριτικό Δίκαιο63
25LAW453Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών63
26LAW455Τοποθέτηση63
27LAW460Ειδικά Θέματα Αστικού Δικαίου63
28LAW461Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου63
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total
240
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW110Ιστορία του Δικαίου6
2LAW111Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου6
3LAW112Συνταγματικό Δίκαιο6
4LAW113Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου6
5Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW115Γενικό Ποινικό Δίκαιο6
2LAW116Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες6
3LAW119Γενικό Ενοχικό Δίκαιο6
4Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
56
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW203Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο6
2LAW208Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο6
3LAW209Οικογενειακό Δίκαιο6
4LAW212Ειδικό Ποινικό Δίκαιο6
5LAW226Εγκληματολογία6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW202Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης Ι6
2LAW210Εμπορικό Δίκαιο ( Γενικό Μέρος - Αξιόγραφα)6
3LAW211Εμπράγματο Δίκαιο6
4LAW213Διοικητικό Δίκαιο6
56
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW310Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες)6
2LAW315Κληρονομικό Δίκαιο6
3LAW317Πολιτική Δικονομία Ι6
4LAW318Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης ΙΙ6
56
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW314Διοικητική Δικονομία6
2LAW319Ατομικό Εργατικό Δίκαιο6
3LAW320Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ (Βιομηχανική Ιδιοκτησία)6
4LAW321Ναυτικό Δίκαιο6
5LAW326Πολιτική Δικονομία ΙΙ6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW402Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο6
2LAW411Εφαρμογές Αστικού Δικαίου / Πολιτικής Δικονομίας6
3LAW413Ποινική Δικονομία6
4LAW459Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου6
56
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LAW403Φιλοσοφία του Δικαίου6
2LAW412Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου / Ποινικής Δικονομίας6
3LAW424Φορολογικό Δίκαιο6
4LAW457Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο6
5LAW458Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου6
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
Professor - Programme Coordinator Prof. Christos Clerides
Associate ProfessorDr. Panagiotis Degleris
Associate ProfessorDr. Eliana Nicolaou
Associate ProfessorDr. Sotiris Theocharides
Assistant ProfessorDr. Charalampos Apostolopoulos
Assistant ProfessorDr. Dimitrios Devetzis
Assistant ProfessorDr. Vasiliki Karagkouni
Assistant ProfessorDr. Konstantinos Kouroupis
Assistant ProfessorDr. Maria Stylianidi
Assistant ProfessorDr. Aikaterini Sykioti
Assistant ProfessorDr. Ioannis Voudouris
LecturerDr. Ioannis Giokaris
Visiting ProfessorDr. Theodoros Papatheodorou
Adjunct ProfessorDr. Andreas Mavroyiannis
Visiting LecturerDr. Despoina Kyprianou
Visiting LecturerDr. Eleni Micha
Special Teaching StaffMr. George Christofides
Special Teaching StaffMr. Constantinos Clerides
Special Teaching StaffMr. Andreas Paschalides
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975