PhD στην Κοινωνική Εργασία
Σχολη Επιστημων Αγωγης και Κοινωνικων Επιστημων

PhD στην Κοινωνική Εργασία

PhD στην Κοινωνική Εργασία
Σχολη Επιστημων Αγωγης και Κοινωνικων Επιστημων

PhD στην Κοινωνική Εργασία

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια3 ακαδημαϊκά έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€12,060 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadCALLS

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Κοινωνική Εργασία (PhD)
Επίπεδο Πιστοποίησης PhD (3ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Το διδακτορικό πρόγραμμα Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση (3 ακαδημαϊκά έτη, 180 ECTS, Διδακτορικό (PhD)) αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην επέκταση των ορίων της γνώσης στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, προωθώντας την ένταξη τους στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή. Με βάση τις προηγμένες γνώσεις και τις ερευνητικές δεξιότητές τους σχετικά με τον ιδιαίτερο τομέα ενδιαφέροντός τους, οι διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών εποπτών τους αναμένεται να είναι παραγωγικά μέλη της αντίστοιχης ερευνητικής κοινωνίας και στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, επεκτείνοντας τα όρια του τι είναι ήδη γνωστό.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: (α) παρέχουν ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή πρωτότυπων και καινοτόμων σύγχρονων ερευνών που οδηγούν στη δημιουργία νέων χρήσιμων γνώσεων που θα ωφελήσουν την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία, β) να αναπτύξουν απόφοιτους/ες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εξοπλισμένους/ες με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα ήθη και τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να επιδιώξουν μια επιτυχημένη καριέρα ως ερευνητές/τριες ή ως κορυφαίοι/ες υπάλληλοι σε σχετικό βιομηχανικό τομέα (γ) να συμβάλει στην αύξηση του ερευνητικού έργου του Τμήματος, μέσω της αύξησης των δημοσιεύσεων και της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας.

Τα αρχικά μαθήματα είναι στα ελληνικά. Υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος/α υποψήφιος/α διδάκτορας το επιθυμεί και υπάρχει σχετική συναίνεση από επιβλέποντα / επιβλέπουσα η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής να γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Οι διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες αναμένεται να αναπτύξουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα φέρουν και ως απόφοιτοι/ες του προγράμματος. Αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
- Κατανοούν τη δυναμική της εξέλιξης της κάθε επιστήμης, περιλαμβανομένου της Κοινωνικής Επιστήμης, και τους λόγους αλλαγών που επιβάλλουν την αντίληψη των σημερινών δεδομένων και των μελλοντικών αναγκών.
- Προτείνουν και παράγουν νέα γνώση στον τομέα της Κοινωνικής Επιστήμης μετά από διερεύνηση σημαντικών πτυχών της.
- Χρήση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης για να συμβάλουν σε ένα δημιουργικό επιστημονικό διάλογο για βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.
- Αναπτύσσουν θετικές στάσεις όσον αφορά στις αναμενόμενες αλλαγές στα ερευνητικά εργαλεία, τις ερευνητικές μεθόδους, τη χρήση της τεχνολογίας, την εξάπλωση της γνώσης με πιο γοργούς ρυθμούς.
- Κατέχουν επαρκώς τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα της έρευνας στο γνωστικό τους αντικείμενο.
- Χρησιμοποιούν ερευνητικές δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης για να μελετούν σύνθετα φαινόμενα στο γνωστικό τους αντικείμενο.
- Συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη που υπηρετούν.
- Επισημαίνουν βασικά ζητήματα μεθοδολογίας και ηθικής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη μίας έρευνας.
- Διακρίνουν τους περιορισμούς της έρευνάς τους και καταθέτουν εισηγήσεις βάση αυτών.
Παρουσιάζουν και συζητούν σε επιστημονικό επίπεδο (τοπικό και διεθνές) τα βασικά ευρήματα της έρευνάς τους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον κοινωνικών επιστημόνων για σπουδές σε προχωρημένο επίπεδο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιεί ένα βασικό στόχο και επιδίωξη του Πανεπιστημίου, όπως αυτός ορίζεται μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού του, που αφορά την ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί και βασικές επιδιώξεις του Τμήματος και της Σχολής για συμβολή με την παραγωγή νέας γνώσης και τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Ο αριθμός των διδακτορικών φοιτητών που γίνονται δεκτοί σε κάθε πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου (αναφερόμενοι στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών) είναι σχετικά μικρός εφόσον υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορεί κάθε ακαδημαϊκός να επιβλέπει. Ως εκ τούτου υπάρχει στην παρούσα φάση μεγάλη ζήτηση και μικρότερη προσφορά, στοιχείο που επιτρέπει να επιλέγονται οι καλύτεροι φοιτητές. Κάθε χρόνο μετά από σχετική απόφαση της επιτροπής διδακτορικών σπουδών προκηρύσσεται αριθμός θέσεων με βάση και τη διαθεσιμότητα ακαδημαϊκών που μπορούν να επιβλέπουν τις διατριβές. Γενικά εκτιμάται ότι θα παραμείνει η μεγάλη ζήτηση στο πρόγραμμα παρόλα αυτά κρατείται σταθερός ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται εφόσον αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα της ερευνητικής εργασίας που γίνεται.

Ο αναμενόμενος αριθμός φοιτητών πλήρους φοίτησης που εγγράφονται ετησίως εκτιμάται σε 3 και οι φοιτητές μερικής απασχόλησης αναμένεται να είναι μέχρι 5. Οι απόφοιτοι του προγράμματος PhD είναι σε θέση να εργαστούν σε διάφορους τομείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με διαφορετικούς κλάδους, πεδία και ειδικότητες των Κοινωνικών Επιστημών.

Η εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται μετά την προκήρυξη θέσεων διδακτόρων από το Τμήμα και ακολουθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου, Bachelor και Master, που χορηγείται από ίδρυμα αναγνωρισμένο στη χώρα όπου λειτουργεί. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν το πρώτο τους πτυχίο κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα κατέχουν τέτοιο πτυχίο πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, αλλά πρέπει να προσκομίσουν επιστολή από τον γραμματέα του Πανεπιστημίου τους που να βεβαιώνει ότι όντως έχουν το δικαίωμα αποφοίτησης. Η απόφαση για την εισαγωγή τους δεν γίνεται επίσημη μέχρι την επιτυχή έκδοση του πτυχίου.

Κάθε αίτηση εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει:
- Ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.
- Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται η εκπαίδευση, η ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία του φοιτητή, τυχόν δημοσιεύσεις, βραβεία κ.λπ.
- Δήλωση έρευνας. Οι υποψήφιοι με προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να υποβάλουν μια σύντομη ερευνητική δήλωση (έως 600 λέξεις), στην οποία να αναφέρουν τον τομέα στον οποίο ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα. Οι υποψήφιοι χωρίς προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές δεν χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση έρευνας.
- Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς συμβούλους.
- Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των πτυχίων και των μεταγραφών.
- Αντίγραφα οποιουδήποτε άλλου υποστηρικτικού υλικού, όπως εξετάσεις, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία κ.λπ.
- Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, όπως το TOEFL, το IELTS ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις γλώσσας. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αγγλική, ικανοποιούν την απαίτηση απόδειξης της επάρκειας της αγγλικής γλώσσας.

Διαδικασία αξιολόγησης της εισδοχής

Όλες οι αιτήσεις για εισαγωγή αξιολογούνται από την επιτροπή του διδακτορικού προγράμματος.

Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα εξής
- Ακαδημαϊκό υπόβαθρο
- Ερευνητικό υπόβαθρο
- Συστατικές επιστολές
- Πρόσθετα προσόντα
- Προσωπική συνέντευξη

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος Έκθεση Αξιολόγησης Εισαγωγής στο Πρόγραμμα για την απόφασή της. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή/απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου, τις πιθανές προϋποθέσεις για την εισαγωγή, τις πιστωτικές μονάδες μεταφοράς και την ερευνητική περιοχή. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στην έκθεση αυτή τον Ερευνητικό Σύμβουλο και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έρευνας.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι (6) εξάμηνα των 30 πιστωτικών μονάδων ECTS το καθένα. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (180 ECTS).

Στον/η διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια απονέμεται ο διδακτορικός τίτλος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στη δομή του προγράμματος. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την επιτυχή ολοκλήρωση των εξής:
- Μαθήματα διδακτορικού επιπέδου
- Περιεκτική εξέταση
- Παρακολούθηση σεμιναρίων μεταπτυχιακού επιπέδου
- Υπεράσπιση ερευνητικής πρότασης
- Δημοσιεύσεις εργασίας
- Υποβολή διδακτορικής διατριβής
- Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHDSW901Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Ι 103
2PHDSW902Μεταπτυχιακό Σεμινάριο I203
3PHDSW903Συλλογή και ανάλυση δεδομένων II 103
4PHDSW904Μεταπτυχιακό Σεμινάριο II103
5PHDSW905Σχεδιασμός της ερευνητικής πρότασης 203
6PHDSW906Περιεκτική εξέταση 103
7PHDSW907Υποστήριξη της ερευνητικής πρόταση 103
8PHDSW908Ερευνητικό στάδιο I103
9PHDSW909Eρευνητικό στάδιο ΙΙ 103
10PHDSW910Συγγραφικό στάδιο Ι 103
11PHDSW911Eρευνητικό στάδιο ΙΙΙ 103
12PHDSW912Eρευνητικό στάδιο ΙV 103
13PHDSW913Eρευνητικό στάδιο V 103
14PHDSW914Συγγραφικό στάδιο ΙΙ 103
15PHDSW915Συγγραφικό στάδιο III 103
16PHDSW916Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής 103
Total
180
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDSW901Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Ι 10
2PHDSW902Μεταπτυχιακό Σεμινάριο I20
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDSW903Συλλογή και ανάλυση δεδομένων II 10
2PHDSW904Μεταπτυχιακό Σεμινάριο II10
3PHDSW906Περιεκτική εξέταση 10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDSW905Σχεδιασμός της ερευνητικής πρότασης 20
2PHDSW907Υποστήριξη της ερευνητικής πρόταση 10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDSW908Ερευνητικό στάδιο I10
2PHDSW909Eρευνητικό στάδιο ΙΙ 10
3PHDSW910Συγγραφικό στάδιο Ι 10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDSW911Eρευνητικό στάδιο ΙΙΙ 10
2PHDSW912Eρευνητικό στάδιο ΙV 10
3PHDSW913Eρευνητικό στάδιο V 10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDSW914Συγγραφικό στάδιο ΙΙ 10
2PHDSW915Συγγραφικό στάδιο III 10
3PHDSW916Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής 10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής ανατίθεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών με βάση το πεδίο επικέντρωσής της.

RankName
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975