Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου στα ενεργειακά συστήματα και το δομημένο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε διδακτικά αντικείμενα 90 διδακτικών μονάδων. Από αυτές τις διδακτικές μονάδες οι 32 αφορούν σε υποχρεωτικά μαθήματα και οι 28 σε μαθήματα επιλογής. Οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν στην έρευνα και την προετοιμασία της μεταπτυχιακής διατριβής. Τα μαθήματα διατριβής είναι διαφορετικά για τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπερασπιστούν την διατριβή τους προφορικα, σε τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του υποψηφίου και δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα62
Επιλεγόμενα Μαθήματα28
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MES501Εισαγωγή στα Συστήματα Τεχνολογιών Ενέργειας73
2MES520Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας73
3MES521Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον73
4MES530Ενεργειακός Σχεδιασμός και Έλεγχος Κτιρίων73
5MES5771η Σειρά Σεμιναρίων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 20
6MES5782η Σειρά Σεμιναρίων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές20
7MES579Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής71
8MES580Μεταπτυχιακή Διατριβή230

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MES503Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική73
2MES510Ενεργειακή Οικονομία73
3MES511Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος73
4MES531Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης73
5MES532Αναζήτηση και Αξιοποίηση Ορυκτών Καυσίμων (Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο)73
6MES533Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: Νομοθεσία και Πρότυπα73
7MES551Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός και Ενεργειακή Απόδοση73
8MES552Εργαλεία Εκτίμησης Ενεργειακής Απόδοσης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων73
9MES571Βιοκλιματικός σχεδιασμός και βιοκλιματικές στρατηγικές73
10MES572Αειφόρος πολεοδομία και αστική ανάπτυξη73
11MES573Περιβαλλοντικές και βιοκλιματικές στρατηγικές για τις ιστορικές κατασκευές 73
12MES57473
13MES575Εργαλεία Εκτίμησης Αειφορίας Δομημένου Περιβάλλοντος73

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο