Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd)
Σχολη Επιστημων Αγωγης και Κοινωνικων Επιστημων

Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd)

Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd)
Σχολη Επιστημων Αγωγης και Κοινωνικων Επιστημων

Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd)

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια18 μήνες (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€9,000 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd)
Επίπεδο Πιστοποίησης Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και άλλους/ες επαγγελματίες με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί και δομηθεί µε γνώμονα α) τη συνεχή και αυξανόμενη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις του λειτουργήματος των εκπαιδευτών ενηλίκων, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου, β) τα διαφορετικά και ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία μαθαίνουν οι ενήλικες (τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης μάθησης) και (γ) την κριτική και συνολική θεώρηση των βασικών εννοιών/αρχών, των πολιτικών και των συστημάτων των πεδίων της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου και συνεχιζόμενης μάθησης. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, τεχνικών, πρακτικών και πολιτικών όπως επίσης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει το θεωρητικό, παιδαγωγικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι ικανές/οι να εξετάζουν έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, των θεωριών μάθησης, του αναλυτικού προγράμματος, και της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις και να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και τις προκλήσεις της δια βίου και συνεχιζόμενης μάθησης.

Τέλος, το πρόγραμμα αναπτύσσει τις ερευνητικές ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών και φοιτητριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι:

1. Η συζήτηση των βασικών εννοιών και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και οι κύριες αλληλεπιδράσεις τους.
2. Η στοχευμένη ενσωμάτωση διδακτικών στρατηγικών και ενεργών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της μάθησης.
3. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της μάθησης.
4. Η διαφοροποίηση των αναγκών και προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης ενηλίκων και η αποτελεσματική εφαρμογή τους μέσω της μελέτης των θεωριών μάθησης ενηλίκων.
5. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με χρήση νέων μεθόδων και καινοτόμων προσεγγίσεων καθώς και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης.
6. Η εξέταση της δυναμικής και των λόγων ανάπτυξης, και οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις του χώρου της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αυτός εξελίσσεται σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη.
7. Η ανάπτυξη νέας γνώσης με συστηματική ερευνητική δραστηριότητα με επίκεντρο τα κύρια θέματα που χαρακτηρίζουν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών και την ανάπτυξη ερευνητικών προσανατολισμών και ενδιαφερόντων μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων.
8. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στις καθημερινές επαγγελματικές τους δραστηριότητες, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης ενηλίκων.
9. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων.

Οι απόφοιτοι/ες θα αναπτύξουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του επαγγέλματός τους, ακόμη και αν προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, τομείς και ειδικότητες.

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν σε διάφορους τομείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων διαφορετικών κλάδων, τομέων και ειδικοτήτων.

- Σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)

- Σε εκπαιδευτικά κέντρα άτυπης και μη τυπικής μάθησης (π.χ. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Εκπαιδευτικά Κέντρα, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

- Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που αφορούν Διευθυντές/Στελέχη/Εκπαιδευτές/τριες που ασχολούνται με το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα με την Εκπαίδευση/Κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης/οργανισμού. - Σε εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων.

- Σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. Κέντρο Παραγωγικότητας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

- Σε άλλους πιστοποιημένους οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Φοιτητών καθώς και στον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick. Ένας προπτυχιακός τίτλος (πτυχίο) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή το ισοδύναμο διεθνές προσόν ή ένα αποδεκτό επαγγελματικό προσόν θεωρείται η κύρια ακαδημαϊκή απαίτηση. Επιπλέον, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντική. Πλεονέκτημα θεωρείται η επίδειξη ικανοποιητικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (κατάλληλα προσόντα μπορεί να περιλαμβάνουν TOEFL, IELTS, GCSE, IGCSE, Cambridge Certificate of Proficiency in English ή ισοδύναμο). Τέλος, η εργασιακή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει επίσης να θεωρείται πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι φοιτητές αναμένεται να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αντίγραφα των πτυχίων τους, αναλυτική βαθμολογία, δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή επόπτες στο χώρο εργασίας και μια έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων. Όπου η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους συνάντηση για συνέντευξη.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος θα αξιολογήσει τους υποψήφιους φοιτητές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ακαδημαϊκή επίδοση, συστατικές επιστολές, ψηφιακό αλφαβητισμό, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, εργασιακή εμπειρία, γνώση της ελληνικής και/ ή Αγγλικά κλπ. Οι αποφάσεις της επιτροπής ανακοινώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με άλλο τρόπο, σε όλους τους υποψηφίους.

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου για μετεγγραφές φοιτητών και αναγνώριση προηγούμενων σπουδών. Επίσης, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για την εγγραφή αποφοίτων σε επαγγελματικούς συλλόγους και την αναγνώριση πτυχίων και τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως ορίζονται από το ΚΥΣΑΤΣ και τον ΔΟΑΤΑΠ (Ελληνικό NARIC).
Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και τους απονέμεται ο τίτλος: ΜEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, όταν έχουν συμπληρώσει με επιτυχία 90 ECTS σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος.
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1ADE101Μεθοδολογία Έρευνας103
2ADE102Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων : Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις103
3ADE103Θεωρίες για Μάθηση Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ενηλίκων103
4ADE104Στρατηγικές Διδασκαλίας και Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1ADE201Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 103
2ADE202Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση103
3ADE203Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης και Εκπαίδευση Ενηλίκων103
4ADE204Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση103
5ADE205Αξιολόγηση και ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1ADE105Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Ι103
2ADE106Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή ΙΙ103
Total
90
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1ADE101Μεθοδολογία Έρευνας10
2ADE102Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων : Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις10
3ADE103Θεωρίες για Μάθηση Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ενηλίκων10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1ADE104Στρατηγικές Διδασκαλίας και Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων10
2ADE105Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Ι10
3Μάθημα Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1ADE106Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή ΙΙ10
2Μάθημα Επιλογής10
3Μάθημα Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
ProfessorProf. Areti Panaoura
Associate Professor - Programme Coordinator Dr. Nicoletta Christodoulou
Associate ProfessorDr. Nikleia Eteokleous
Associate ProfessorDr. Stavros Parlalis
Assistant ProfessorDr. Manos Pavlakis
LecturerDr. Antonios Kafa
LecturerDr. Nansia Kyriacou
Collaborating Acad. StaffDr. Nikoletta Ioannou
Collaborating Acad. StaffDr. Spyridon Kioulanis
Collaborating Acad. StaffDr. Effrosyni Kostara
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975