Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα170
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας60
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 170 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ABCO101Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι53
2ABCO102Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ53
3ABSA101Εισαγωγή στη Λογιστική Ι53
4ABSA102Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI53
5ABSE101Εισαγωγή στη Μικροοικονομική53
6ABSE102Εισαγωγή στη Μακροοικονομική53
7ABSE203Μικροοικονομική Ανάλυση53
8ABSE204Μακροοικονομική Ανάλυση53
9ABSE403Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης53
10ABSL210Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι53
11ABSL310Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ53
12ABSM101Αρχές Μάρκετινγκ Ι53
13ABSM112Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ53
14ABSM203Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα53
15ABSM307Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ53
16ABSM405Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 53
17ABSM408Στρατηγικό Μάρκετινγκ53
18ABSO103Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι53
19ABSO104Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ53
20ABSO204Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων53
21ABSO307Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση53
22ABSO423Διεθνείς Επιχειρήσεις53
23ABSP449Πτυχιακή Εργασία Ι50
24ABSP450Πτυχιακή Εργασία ΙΙ50
25ACSC103Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης52 + 1
26ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης53
27AFIN101Χρηματοοικονομική Ι53
28AFIN102Χρηματοοικονομική ΙΙ53
29AMAT106Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες53
30AMAT110Μαθηματικά Επιχειρήσεων53
31AMAT112Στατιστική I53
32AMAT210Στατιστική II53
33ARRW101'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι53
34ARRW102'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ53

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ABSA203Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι53
2ABSA204Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI53
3ABSA205Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι53
4ABSA206Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ53
5ABSA307Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής53
6ABSA308Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής53
7ABSA310Διεθνής Λογιστική53
8ABSA405Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι53
9ABSA406Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ53
10ABSA408Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι53
11ABSA411Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ53
12ABSA413Φορολογία Ι53
13ABSA414Φορολογία ΙΙ53
14ABSE280Διεθνής Οικονομική 53
15ABSE302Χρήμα και Τράπεζες53
16ABSE304Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης53
17ABSE305Οικονομική του Περιβάλλοντος53
18ABSE402Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής53
19ABSI300Πρακτική Εξάσκηση50
20ABSM202Συμπεριφορά Καταναλωτή53
21ABSM204Διοίκηση Πωλήσεων53
22ABSM306Διεθνές Μάρκετινγκ53
23ABSM308Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος53
24ABSM410Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ53
25ABSO105Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι53
26ABSO106Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ53
27ABSO111Οργανωσιακή Συμπεριφορά53
28ABSO304Διοικητική Επιστήμη Ι53
29ABSO305Διοικητική Επιστήμη Ι53
30ABSO308Διαχείριση Καινοτομίας53
31ABSO309Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου53
32ABSO418Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος53
33ABSO450Επιχειρησιακή Ηθική53
34ABSP200Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία63
35AFIN203Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι53
36AFIN204Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ53
37AFIN305Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί53
38AFIN306Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου53
39AFIN411Διεθνή Χρηματοοικονομικά53

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο