Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα198
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμόυ30
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 198 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AART101Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 153
2 AART102Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 253
3 AART103Σχέδιο 153
4 AART104Σχέδιο 253
5 AART109Φωτογραφία 152
6 AART111Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 154
7 AART112Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 254
8 AART117Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 152
9 AART118Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 252
10 AART119Φωτογραφία 252
11 AART215Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 354
12 AART225Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 454
13 AART227Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 352
14 AART228Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 452
15 AGDS101Γραφικό Σχέδιο 154
16 AGDS104Γραφικό Σχέδιο 254
17 AGDS204Γραφιστικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 154
18 AGDS205Γραφιστικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 254
19 AGDS206Γραφιστικό Σχέδιο 354
20 AGDS216Γραφιστικό Σχέδιο 454
21 AGDS227Παραγωγή Εικόνας 152
22 AGDS228Παραγωγή Εικόνας 253
23 AGDS231Μάρκετινγκ και Γραφιστικές Τέχνες53
24 AGDS301Προηγμένη Τυπογραφία63
25 AGDS304Προηγμένο Γραφιστικό και Διαφημιστικό Σχέδιο63
26 AGDS306Σχεδιασμός Συσκευασίας63
27 AGDS322Οπτική Ταυτότητα63
28 AGDS333Ψηφιακή Παραγωγή63
29 AGDS336Εικόνα και Κίνηση63
30 AGDS408Ιστορία των Γραφιστικών Τεχνών 163
31 AGDS409Ιστορία των Γραφιστικών Τεχνών 263
32 AGDS410Σχεδιασμός Εκδόσεων63
33 AGDS412Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφορίας63
34 AGDS499Πτυχιακή Εργασία180
35 ARTC201Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος και Επικοινωνία52

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμόυ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AART201Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας)62
2 AART202Ελεύθερο Σχέδιο 263
3 AART204Τεχνικές Εικονογραφίας 163
4 AART205Τεχνικές Εικονογραφίας 263
5 AART208Φωτογραφικός σχεδιασμός 162
6 AART209Φωτογραφικός σχεδιασμός 262
7 AART234Ψηφιακός Σχεδιασμός63
8 AART301Kινούμενο σχέδιο63
9 AART309Μεθόδοι Σύχρονης Τέχνης63
10 AART310Πρακτικές Σύχρονης Τέχνης63
11 AART400Πρακτική Άσκηση 63
12 AAVC100Παραγωγή για Βίντεο 163
13 AAVC210Παραγωγή για Βίντεο 260 + 3
14 AAVC230Ψηφιακή Κουλτούρα63
15 AAVC341Ψηφιακός Σχεδιασμός 260 + 3
16 AAVC350Σημειολογία Κειμένου και Εικόνων63
17 AAVC445Μη γραμμικές παραγωγές πολυμέσων62 + 1
18 AGDS207Εφαρμοσμένο Σχέδιο 163
19 AGDS208Εφαρμοσμένο Σχέδιο 263
20 AGDS307Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο