Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master)
Πολυτεχνικη Σχολη

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master)

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master)
Πολυτεχνικη Σχολη

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master)

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια5 χρόνια (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€8,880 ανά έτος

ΓλώσσαΕλληνική, Αγγλική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία

icon-download ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master, 5 ακαδημαϊκά έτη)
Επίπεδο Πιστοποίησης Δίπλωμα (1ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται απόΤμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΦοίτησηΠλήρης ή Μερική
 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στοχεύει στην παροχή ευκαιριών μάθησης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης στο πλαίσιο της συνέργειάς της με το δομημένο περιβάλλον, τη λειτουργία, την αισθητική και την κατασκευή, καθώς και στη συστηματική συμβολή στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη συζήτηση για τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στο «τι μπορεί να κάνει» ο απόφοιτος και όχι στο «τι πρέπει να ξέρει». Πρόκειται για φιλοσοφία εκπαίδευσης η οποία μετατοπίζει το επίκεντρο της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος από τις γνώσεις του/της διδάσκοντα/ουσας, στο προφίλ που θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ο/η φοιτητής/τρια όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του/της.

Ο κύριος στόχος του 5ετούς Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master) είναι η ανάπτυξη από μέρους των αποφοίτων των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία αρθρώνεται γύρω από τα εργαστήρια (studio) αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που αποτελούν και το πεδίο σύνθεσης όλων των μαθημάτων του προγράμματος. Η εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική σύνθεση υπηρετείται μέσα από τρεις βασικές γνωστικές κατευθύνσεις:

- Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Έκφραση και Αναπαράσταση,
- Αστική Σύνθεση, Πόλη και Πολιτισμός,
- Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία.

Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, σε τοπικό όσο και ευρωπαϊκό πλαίσιο, των αποφοίτων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παραμένουν πολλαπλές αφού ενδεικτικά μπορούν να εργαστούν σε:

- Ιδιωτικά γραφεία Αρχιτεκτόνων, άλλων ειδικοτήτων Μηχανικών ή ιδιωτικά γραφεία παροχής συμβουλών,
- Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
- Υπηρεσίες Τέχνης και Πολιτισμού
- Κυβερνητικά Τμήματα που ασχολούνται με την Πολεοδομία, το Περιβάλλον, τα Δημόσια Έργα κ.λπ.
- Δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση
- Δημόσιες αρχές και φορείς (π.χ. Οργανισμοί Ανάπτυξης Γης, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιδρύματα Τέχνης, κλπ.),
- Τοπικές κυβερνήσεις (π.χ. Δήμοι και Κοινότητες),
- Ελεύθεροι επαγγελματίες

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με την ανάπτυξη και εφαρμογής του προγράμματος σπουδών του, δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία αποφοίτων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα κριτήρια
Στο πρόγραμμα εισάγεται περιορισμένος αριθμός υποψηφίων ανά έτος. Η επιλογή γίνεται μέσα από:
(α) Εισαγωγική γραπτή εξέταση σε:
- βασικά στοιχεία αντίληψης της γεωμετρίας και των φυσικών νόμων,
- γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο,
- κείμενο στην ελληνική γλώσσα.
(β) Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας
(portfolio).

Αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης και μεταφοράς μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες με προηγούμενη φοίτηση απευθύνονται στο Γραφείο Εισδοχής με αίτηση για προκαταρκτική αναγνώριση των προσόντων τους. Το Τμήμα παραλαμβάνει τις αναλυτικές βαθμολογίες του κάθε υποψηφίου καθώς και τους οδηγούς σπουδών (στις περιπτώσεις που αυτοί δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο) και αναθέτει σε Ειδική Τριμελή Επιτροπή να εξετάσει το περιεχόμενο και τις δεξιότητες που το κάθε μάθημα αναπτύσσει.

Η αξιολόγηση βασίζεται περισσότερο στις δεξιότητες και λιγότερο στη διδακτέα ύλη. Σημειώνεται ότι στα προγράμματα αρχιτεκτονικής υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία τόσο ως προς τον αριθμό πιστωτικών μονάδων των συνθετικών μαθημάτων (από 6 μέχρι και 30 μονάδες) όσο και ως προς τον βαθμό ενσωμάτωσης γνώσεων και δεξιοτήτων στα συνθετικά μαθήματα (υπάρχουν περιπτώσεις που τα μαθήματα στατικής, οικοδομικής, ψηφιακών μέσων, ιστορίας κλπ. ενσωματώνονται σε συνθετικά μαθήματα).

Η Τριμελής Επιτροπή σε ειδικό έντυπο σημειώνει ποια μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχούν με τα μαθήματα που ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς στο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται. Με μέριμνα του Γραφείου Εισδοχής το έντυπο κοινοποιείται στον φοιτητή.

Στη συνέχεια, και αφού ο/η φοιτητής/τρια κληθεί σε συνέντευξη με πορτφόλιο επανεξετάζεται η επάρκειά του στις δεξιότητες που του έχουν αναγνωριστεί και η αντιστοιχία μαθημάτων τροποποιείται ανάλογα, σε συνεννόηση μαζί του.

Η διάρκεια σπουδών είναι πέντε (5) έτη (300 ECTS / 10 Εξάμηνο @ 30 ECTS ανά Εξάμηνο) και οδηγεί στο Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master) με τη δυνατότητα αποφοίτησης στα 4 χρόνια (Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, 240 ects).

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 281 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1APX101Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι120+12
2APX111Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I40+4
3APX112Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II40+4
4APX131Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I52+2
5APX132Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 32
6AENG121Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I22
7APX102Αρχιτεκτονική Σύνθεση II120+12
8APX113Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III50+4
9APX121Εισαγωγή στη Θεωρία της Αρχιτεκτονικής32
10APX133Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II52+2
11APX134Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II53
12APX201Αρχιτεκτονική Σύνθεση III120+12
13APX211Ψηφιακά Μέσα I50+4
14APX221Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι54
15APX231Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III52+2
16APX232Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III32
17APX202Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV120+12
18APX212Ψηφιακά Μέσα IΙ 50+4
19APX222Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI54
20APX235Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Ι52+2
21APX234Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV32
22APX301Αρχιτεκτονική Σύνθεση V120+12
23APX311Ψηφιακά Μέσα IΙI50+4
24APX321Αρχιτεκτονική Τοπίου51+2
25APX322Χώρος και Τέχνη32
26APX312Φωτισμός και Ακουστική52+2
27APX302Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI120+12
28APX323Πολεοδομία I52+2
29APX334Αποκαταστάσεις Ι52+2
30APX403Διατομεακή Σύνθεση Ι120+8
31APX411Επαγγελματική Πρακτική53
32APX421Πολεοδομία II52+2
33APX432Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ΙI52+2
34APX404Διατομεακή Σύνθεση ΙΙ120+8
35APX423Πολεοδομία III52+2
36APX433Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Τεχνολογία52+2
37APX424Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα32
38APX501Διπλωματική Εργασία I120
39APX521Ερευνητική Εργασία102+8
40APX502Διπλωματική Εργασία II180
41APX522Μεθοδολογία Σχεδιασμού120+10
42APX335Αποκαταστάσεις ΙΙ52+2

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1APXE11Ψηφιακά Μέσα ΙV30+3
2APXE12Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 30+3
3APXE13Ψηφιακά Μέσα V30+3
4APXE14Πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον 33
5APXE15Σχεδιασμός Επίπλων και Αντικειμένων33
6APXE16Σχεδιασμός Εκθεσιακών χώρων33
7APXE21Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 31+2
8APXE22Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ33
9APXE23Πολεοδομία IV31+2
10APXE24Πολιτισμικά Τοπία 31+2
11APXE25Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες33
12APXE26Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 31+2
13APXE27Σύγχρονη Τέχνη 32+1
14APXE28Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο30+3
15APXE31Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ31+2
16APXE32Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII31+2
17APXE33Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV31+2
18APXE34Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII31+2
19APXE35Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX31+2
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total
300
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AENG121Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I2
2APX101Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι12
3APX111Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I4
4APX112Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II4
5APX131Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I5
6APX132Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 3
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX102Αρχιτεκτονική Σύνθεση II12
2APX113Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III5
3APX121Εισαγωγή στη Θεωρία της Αρχιτεκτονικής3
4APX133Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II5
5APX134Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX201Αρχιτεκτονική Σύνθεση III12
2APX211Ψηφιακά Μέσα I5
3APX221Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι5
4APX231Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III5
5APX232Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III3
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX202Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV12
2APX212Ψηφιακά Μέσα IΙ 5
3APX222Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI5
4APX234Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV3
5APX235Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Ι5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX301Αρχιτεκτονική Σύνθεση V12
2APX311Ψηφιακά Μέσα IΙI5
3APX321Αρχιτεκτονική Τοπίου5
4APX322Χώρος και Τέχνη3
5APX334Αποκαταστάσεις Ι5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX302Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI12
2APX312Φωτισμός και Ακουστική5
3APX323Πολεοδομία I5
4APX335Αποκαταστάσεις ΙΙ5
5APXEΜάθημα Επιλογής3
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX403Διατομεακή Σύνθεση Ι12
2APX411Επαγγελματική Πρακτική5
3APX421Πολεοδομία II5
4APX432Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ΙI5
5APXEΜάθημα Επιλογής3
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX404Διατομεακή Σύνθεση ΙΙ12
2APX423Πολεοδομία III5
3APX424Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα3
4APX433Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Τεχνολογία5
5Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX501Διπλωματική Εργασία I12
2APX521Ερευνητική Εργασία10
3APXEΜάθημα Επιλογής3
4Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1APX502Διπλωματική Εργασία II18
2APX522Μεθοδολογία Σχεδιασμού12
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
ProfessorProf. Savvas Christodoulides
ProfessorProf. Miltos Demosthenous
ProfessorProf. Demetris Economides
ProfessorProf. Lora Nicolaou
Professor - Programme Coordinator Prof. Panagiotis Touliatos
Associate ProfessorDr. Naso Chrysochou
Associate ProfessorDr. Byron Ioannou
Associate ProfessorMr. Constantinos Kounnis
Associate ProfessorMr. Marios Pelekanos
Assistant ProfessorMr. Nicos Georgiou
Assistant ProfessorDr. Grigoris Kalnis
Assistant ProfessorMr. Pantelis Papadopoulos
Visiting LecturerDr. Aikaterini Meresi
Special Teaching StaffMr. Charis Christodoulou
Special Teaching StaffMs. Stella Evangelidou
Special Teaching StaffMr. Argyris Fellas
Special Teaching StaffMr. Charalambos Solomou
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975