Εξ Αποστάσεως Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

  Χειμερινό Εξάμηνο/Fall Semester 2020-2021
Εαρινό Εξάμηνο/Spring Semester 2020-2021
Εβδομάδα 0 - Week 0 28 Σεπτεμβρίου/September 1 Φεβρουαρίου/February
Έναρξη μαθημάτων - Beginning  of classes 5 Οκτωβρίου/October 8 Φεβρουαρίου/February
Τελευταία ημερομηνία πρόσθεσης μαθημάτων / αλλαγής προγράμματος σπουδών-Deadline for adding a course / Change of PoS 19 Οκτωβρίου/October 22 Φεβρουαρίου/February
Τελευταία ημερομηνία αφαίρεσης μαθημάτων-Deadline for dropping a course 26 Οκτωβρίου/October 1 Μαρτίου/March
Τελευταία ημερομηνία αποχώρησης από μάθημα-Deadline for course withdrawal 9 Νοεμβρίου/November 15 Μαρτίου/March
Διακοπές (Χριστούγεννα–Πάσχα)-Vacation Periods 23 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων)December-January 26 Απριλίου/April-7 Μαΐου/May
Λήξη μαθημάτων-End of classes 8 Ιανουαρίου/January 21 Μαΐου/May
Εξετάσεις-Exams 13-24 Ιανουαρίου/January 26 Μαΐου/May -5 Iουνίου/June
Δημόσιες Αργίες-Public Holidays

1 Οκτωβρίου/October
28 Οκτωβρίου/October (Εθνική Γιορτή)
6 Ιανουαρίου- Θεοφάνια /January-Theofania)

15 Μαρτίου- Καθαρά Δευτέρα/ March-Green Monday
25 Μαρτίου (Εθνική Γιορτή)/ March (Bank Holiday)
1 Απρίλη (Εθνική Γιορτή) /April(Bank Holiday)
2 Μαΐου/May (Πάσχα/Easter)