ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Ιδρυτή τους, κ. Μιχάλη Φρειδερίκου, προκηρύσσουν τρεις (3) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων με δυνατότητα ανανέωσής τους για όλη τη διάρκεια φοίτησης.

Οι υποτροφίες εις μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου, που πρόσφερε ευκαιρίες σε χιλιάδες νέους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πορείας του, προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά πέρσι και θα απονέμονται κάθε χρόνο με στόχο να καταστούν θεσμός και να αποτελέσουν συνέχεια του πολύπλευρου κοινωφελούς του έργου.

Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της παρούσας προκήρυξης και ειδικότερα στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, και να βεβαιωθούν πως πληρούν τα κριτήρια πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισδοχής στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα παραχωρηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες:  

Πανεπιστήμιο Frederick

 • Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων για νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Frederick Institute of Technology (FIT)

 • Μία (1) πλήρης υποτροφία διδάκτρων για νεοεισερχόμενο φοιτητή/φοιτήτρια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με δυνατότητα ανανέωσης για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, η υποτροφία θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επίδοση (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) του/της φοιτητή/φοιτήτριας κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Βαθμολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) CGPA

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Βαθμολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) CGPA

 

Ποσοστό Υποτροφίας

08.00 – 10.00

3.00 – 4.00

100%

07.00 – 07.99

2.50 – 2.99

75%

06.00 – 06.99

2.00 – 2.49

50%

05.00 – 05.99

1.00 – 1.99

25%

0 – 4,99

0 – 0.99

0

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 1. Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος σπουδών της επιλογής τους.
 2. Δικαίωμα αίτησης έχουν ενδιαφερόμενοι που προέρχονται από οικογένειες με κατά κεφαλή εισόδημα οικογένειας μέχρι €15.000. Στον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι γονείς και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας. (Ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τα τέκνα κάτω των 18 ετών, οι μαθητές, οι στρατιώτες και οι φοιτητές).
 3. Για τις υποτροφίες δικαίωμα αίτησης έχουν:
  1. ενδιαφερόμενοι που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι για διάρκεια τριών ετών, πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών και συνεχίζουν να διαμένουν (στην Κύπρο), κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους.
  2. ενδιαφερόμενοι που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
 4. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ούτε μπορούν να συνδυαστούν με άλλες υποτροφίες ή εκπτώσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick ή το Frederick Institute of Technology.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αίτησης.
 2. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά  να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όλες οι πλήρεις αιτήσεις που θα υποβληθούν έγκαιρα και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα μοριοδοτηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.