ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ TH ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Ι. ΦΟΙΤΗΣΗ
II. METAΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
IIΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
VI. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
VII. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

VIII. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
IΧ. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Ι. ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Ποια είναι η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick;

Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών, πτυχιακού επιπέδου, στο Πανεπιστήμιο Frederick είναι τετραετή (240 ECTS), με εξαίρεση τα Προγράμματα της Φαρμακευτικής και του Αρχιτέκτονα Μηχανικού τα οποία είναι πενταετή (300 ECTS).
Πληροφορίες για τη διάρκεια, δομή και μαθήματα κάθε προγράμματος πτυχιακού επιπέδου μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Ποια είναι η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ στο Πανεπιστήμιο Frederick;

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει συμβατικά και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου Μάστερ, καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου. 
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ενός ΜΠΣ επιπέδου Μάστερ είναι 3 εξάμηνα που αντιστοιχούν σε 90 ECTS, ενώ ο μέγιστος αριθμός που πιστώνεται είναι 120 ECTS. Στις περιπτώσεις προγραμμάτων σπουδών στα οποία είναι υποχρεωτική η εκπόνηση πρακτικής άσκησης, αυτή θα είναι επιπλέον της φοίτησης και πέραν των 90 ή των 120 ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα.
Πληροφορίες για τη διάρκεια, δομή και μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick μπορείτε να βρείτε εδώ

 • Ποια είναι η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών Διδακτορικού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο Frederick;

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει συμβατικά και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών σε Διδακτορικό Επίπεδο. 
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ενός ΜΠΣ Διδακτορικού επιπέδου είναι 6 εξάμηνα που αντιστοιχούν σε 180 ECTS με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής κατέχει τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Διδακτορικού. Ο μέγιστος αριθμός που πιστώνεται είναι 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 8 εξάμηνα σπουδών.
Πληροφορίες για τη διάρκεια, δομή και μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick μπορείτε να βρείτε εδώ

 • Πόσα εξάμηνα έχει ένα ακαδημαϊκό έτος;

Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, το Χειμερινό (Fall) και το Εαρινό (Spring). Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

 • Πού μπορώ να βρω τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του κάθε ακαδημαϊκού έτους και του κάθε εξαμήνου;

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αναρτά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου το ακαδημαϊκό ημερολόγιο με όλες τις σημαντικές ημερομηνίες που χρειάζεται να γνωρίζετε.

Για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο πατήστε εδώ

 • Τι είναι το σύστημα  Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων;

Το σύστημα Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων είναι ένα σύστημα αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη και έχει σκοπό να διευκολύνει την αξιολόγηση και την αναγνώριση του τίτλου σπουδών. Το Πανεπιστήμιο ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) όπου κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό ECTS. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί ποσοτικά στο συνολικό φόρτο που αναμένεται να έχουν οι φοιτητές/τριες στο συγκεκριμένο μάθημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος πιστώνονται οι αντίστοιχες μονάδες.

 • Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μαθημάτων;

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να συμμετέχουν ανελλιπώς σε όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων που παρακολουθούν (π.χ. διαλέξεις, εργαστήρια, κ.λπ.), ενώ για τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων είναι υποχρεωτική η συνεχής αξιολόγηση (βλ. σημείο ΙΙΙ).Είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων καθώς αυτό διασφαλίζει την επιτυχία και την καλύτερη δυνατή επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός μαθήματος.

Το κάθε Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις των φοιτητών/τριών εκείνων που συστηματικά απέχουν από τις δραστηριότητες των μαθημάτων που παρακολουθούν.

II. METAΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Μπορώ να μεταφέρω πιστωτικές μονάδες / μαθήματα από προηγούμενες σπουδές;

Φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να αιτηθούν, κατά την υποβολή της αίτησης εισδοχής,  μεταφορά μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση, τα οποία ο/η υποψήφιος/α παρακολούθησε σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και σε κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι για την επαγγελματική ή ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί ύστερα από μεταφορά μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση, ενδέχεται ορισμένα  επαγγελματικά σώματα π.χ ΕΤΕΚ, Νομικό Συμβούλιο ή/και Φορείς Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Κύπρου και του εξωτερικού όπως ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  να θέτουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, για τα οποία μπορείς να ενημερωθείς από το Γραφείο Εισδοχής.

 • Πόσα μαθήματα μπορώ να μεταφέρω από προηγούμενη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Frederick;

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) φοιτητές/τριες μπορεί να μεταφέρουν μαθήματα που αντιστοιχούν μέχρι το 50% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προπτυχιακού προγράμματος για το οποίο θα απονεμηθεί τίτλος σπουδών (120 ECTS για τετραετή προγράμματα σπουδών & 150 ΕCTS για πενταετή προγράμματα σπουδών) και μέχρι το 1/3 των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ (30 ECTS για ένα ΜΠΣ 90 ECTS).

Η αίτηση για μεταφορά αξιολογείται από το οικείο Τμήμα και ο/η υποψήφιος/α φοιτητής/τρια ενημερώνεται πριν από την επίσημη εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο ποια μαθήματα μπορεί να αντιστοιχήσει και να μεταφέρει στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του/της.

 • Τι έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσω για να εξεταστεί η αίτηση μου μεταφοράς μαθημάτων;

Για να γίνει η αρχική αξιολόγηση των μαθημάτων χρειάζεται, εκτός από όλα τα έγγραφά που απαιτούνται για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Frederick,  αντίγραφο του καταληκτικού τίτλου σπουδών (εάν ισχύει) και της αναλυτικής βαθμολογίας από το προηγούμενο ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς μαθήματων θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί η επικύρωση των ακαδημαϊκών σας προσόντων, δηλαδή η επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγράφων που καταθέτετε. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα η επικύρωση των προσόντων σου θα ακυρωθεί η μεταφορά μαθημάτων. Για πληροφορίες για τους τρόπους επικύρωσης χρειάζεται να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εισδοχής.

 • Πρέπει να ακολουθήσω κάποια άλλη διαδικασία εάν μεταφέρω μαθήματα από προηγούμενη φοίτηση;

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), απόφοιτοι των ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, πρέπει να αποταθούν και να υποβάλουν αίτηση στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για αναγνώριση τίτλου σπουδών μόνον εφόσον αυτός αποκτήθηκε ύστερα από μεταφορά μαθημάτων. Εδώ βρίσκεται η σχετική ανακοίνωση του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης.

 • Είμαι φοιτητής /τρια από Ελλάδα. Ισχύει το ίδιο και για εμένα;

Για τους/τις φοιτητές/τριες από την Ελλάδα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.   ,την οποία μπορείς να διαβάσεις εδώ, όσοι/ες έχουν μεταφέρει μαθήματα / πιστωτικές μονάδες από προηγούμενη φοίτηση και επιθυμούν να λάβουν αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  θα πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  .
Το Γραφείο Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick μπορεί να σας βοηθήσει για τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.  για αναγνώριση τίτλου σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Λειτουργό της Σχολής σας.

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Πώς αξιολογούμαι σε ένα μάθημα;

Τα περισσότερα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Frederick περιλαμβάνουν τη συνεχή και την τελική αξιολόγηση. Και οι δύο μορφές αξιολόγησης προσμετρούν στην τελική βαθμολογία ενός μαθήματος. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει ενδιάμεση εξέταση, ατομική ή ομαδική εργασία, κουίζ, παρουσιάσεις, εργαστηριακές ασκήσεις κ.ά. Η τελική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να περιλαμβάνει τελική γραπτή εξέταση, final project κ.ά.

Η μορφή αξιολόγησης και οι βαρύτητες καθορίζονται από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα στο διάγραμμα του μαθήματος  το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα μάθησης (e-learning) την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων.

Η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για να ολοκληρώσει ο φοιτητής επιτυχώς ένα μάθημα είναι το 50%, ενώ ο τελικός βαθμός ενός μαθήματος στο τέλος κάθε εξαμήνου απεικονίζεται με γράμμα του αλφαβήτου.

Αριθμητική Βαθμολογία

Αντιστοιχία με Σ.Σ.Μ.Ο.Β. / Σ.Μ.Ο.Β

Γράμμα

Χαρακτηρισμός

86-100

10

Α

Άριστα

76-85

8

Β

Λίαν Καλώς

66-75

7

C

Λίαν Καλώς

56-65

6

D

Καλώς

50-55

5

E

Καλώς

0-49

0

F

Αποτυχία

       
 •  Ποιο είναι το σύστημα βαθμολογίας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick;

Η επίδοση των φοιτητών/τριών για ένα εξάμηνο απεικονίζεται με τον Σταθμικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (Σ.M.O.B.) και η γενική επίδοσή τους, σε οποιοδήποτε σημείο των σπουδών τους, με τον Συγκεντρωτικό Σταθμικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.).
Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στο βιβλιαράκι Χρήσιμες Πληροφορίες για Φοιτητές.

 • Τι γίνεται εάν αποτύχω σε ένα μάθημα;

Στο Πανεπιστήμιο Frederick φοιτητής/φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μάθημα (τελική βαθμολογία μαθήματος F) θα πρέπει να επανεγγραφεί σε αυτό και να επαναλάβει την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλονται τα αντίστοιχα δίδακτρα.
Δεύτερη Εξεταστική
Φοιτητές/τριες που αποτύγχάνουν σε μάθημα/ τα και πληρούν τις προϋποθέσεις της Β ‘Εξεταστικής, δικαιούνται να παρακαθήσουν μόνο στην τελική εξέταση του μαθήματος τον Σεπτέμβρη.  Τα μαθήματα και ο αριθμός μαθημάτων στα οποία δικαιούστε να παρακαθήσετε στη Β Εξεταστική  εμφανίζονται στην Extranet μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου και θα πρέπει να τα επιλέξετε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώνονται. Για όλα τα μαθήματα που επιλέγονται στη Β Εξεταστική θα πρέπει επίσης να καταβάλετε το αντίστοιχο τέλος.  Σε περίπτωση επιτυχίας κατά τη δεύτερη εξεταστική δεν έχετε άλλες υποχρεώσεις ενώ σε περίπτωση αποτυχίας και στη δεύτερη εξεταστική υποχρεούστε να επανεγγραφείτε στο μάθημα όπως περιγράφεται πιο πάνω.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στη Β Εξεταστική. Αυτές μπορείτε να τις βρείτε στο βιβλιαράκι Χρήσιμες Πληροφορίες για Φοιτητές σελ. 19-20.

ΙV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Πότε διεξάγονται οι τελικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Frederick;

Οι τελικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο διεξάγονται μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η Β’ Εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτέμβρη για όσα μαθήματα ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να παρακαθήσει στην επαναληπτική εξεταστική νοουμένου ότι τα επιλέξει. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων για κάθε μάθημα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ένα μήνα πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου.
Μπορείτε επίσης να δείτε το δικό σας πρόγραμμα εξετάσεων στην ηλεκτρονική πύλη φοίτησης (http://extranet.frederick.ac.cy).

 • Από πού μπορώ να ενημερωθώ για τη διαδικασία εξετάσεων που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick;

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις τελικές εξετάσεις βρίσκονται στο βιβλιαράκι Χρήσιμες Πληροφορίες για Φοιτητές (σελ. 019). Οι Γενικές Οδηγίες Εξέτασης, οι οποίες εκδίδονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, με τις οποίες αναμένεται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να συμμορφώνονται, αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μαζί με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικής περιόδου.

 • Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις βαθμολογίες μου;

Οι τελικές βαθμολογίες κάθε εξαμήνου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πύλη φοίτησης (Extranet) και μπορείτε να τις δείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας (student username & password).

 • Αντιμετωπίζω μαθησιακές δυσκολίες, τι διευκολύνσεις μπορώ να έχω στις τελικές εξετάσεις;

Αφού εξεταστεί και εγκριθεί το αίτημά σας για παροχή διευκολύνσεων από τους Λειτουργούς του Συμβουλευτικού Κέντρου, μπορείτε να αξιοποιήσετε μια σειρά διευκολύνσεων μεταξύ των οποίων είναι: α) Παράταση στον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά 20% επί του εξεταστικού συνολικού χρόνου, β) Παραχώρηση εξαίρεσης από τη βαθμολογία σε περιπτώσεις όπου η ορθογραφία, η στίξη και η γραμματική δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, γ) Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της  τελικής εξεταστικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου, δίνεται η ευχέρεια στους δικαιούχους φοιτητές/τριες να παρακαθήσουν τις τελικές εξετάσεις σε ειδική αίθουσα όπου εκεί μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις διευκολύνσεις όπως είναι κυρίως η επεξήγηση ερωτήσεων, δ) Επεξήγηση  ερωτήσεων στις τελικές εξετάσεις, νοουμένου ότι αυτό δεν προδιαγράφει την απάντηση, μόνο όταν ο φοιτητής επιλέξει να εξεταστεί σε ειδική αίθουσα, ε) Ανάγνωση των ερωτήσεων σε περίπτωση που η πρόσβαση στο εξεταστικό δοκίμιο είναι αδύνατη μόνο όταν ο φοιτητής επιλέξει να εξεταστεί σε ειδική αίθουσα.

V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick υποστηρίζονται από σύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικών συστημάτων. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών είναι κεντρικό στοιχείο της φοίτησης στο Πανεπιστήμιό μας και είναι σημαντικό κάθε φοιτητής/τρια να έχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τις υπηρεσίες αυτές.

 • Πώς μπορώ να εισέλθω στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Frederick;

Για κάθε φοιτητή/τρια, με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Frederick και την έκδοση του Αριθμού Μητρώου Φοιτητή (Α.Μ.Φ), εκδίδονται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης (username & password),οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας έχετε πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο σε όλους του χώρους του Πανεπιστημίου.

 • Πώς μπορώ να δημιουργήσω φοιτητικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Αυτόματα με τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού έχετε και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail). Μπορείτε να εισέλθετε στο webmail τόσο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου όσο και εκτός, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης (username & password). Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε τακτικά το email σας καθώς εκεί αποστέλλονται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στα μαθήματα και στις σπουδές σας.

 • Μπορώ να λαμβάνω στο κινητό μου τα μηνύματα που λαμβάνω στο φοιτητικό μου email;

Ναι, μπορείτε. Για καθοδήγηση ανατρέξτε εδώ για τον αντίστοιχο οδηγό ανάλογα με το είδος κινητής συσκευής που διαθέτετε (android , i-phone).

 • Τι είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης;

Όλα τα μαθήματα υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες.
H πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης συμπληρώνει τη διδασκαλία στην τάξη. Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορείτε να βρείτε το περίγραμμα του μαθήματος, σημειώσεις ή/και άλλο υλικό που αφορούν στα μαθήματά σας, να καταθέτετε τις εργασίες σας και να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για τα μαθήματά σας. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης δυνατότητες για ταυτόχρονη ή μη ταυτόχρονη επικοινωνία (forums, chat,messaging) με καθηγητές/τριες, αλλά και με συμφοιτητές/τριές σας, που είναι πολύ βοηθητική στη μάθηση.
Μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης τόσο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου όσο και εκτός, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης (username & password).

 • Τι είναι η ηλεκτρονική πύλη φοίτησης (Extranet)

Το Extranet είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε σημαντικά ακαδημαϊκά στοιχεία, όπως αναλυτική βαθμολογία, στοιχεία επικοινωνίας καθηγητών/τριών και Ακαδημαϊκού Συμβούλου , ωρολόγιο πρόγραμμα, βαθμολογίες μαθημάτων κ.ά. Μέσα από το Extranet μπορείτε επίσης να δηλώσετε τα μαθήματα του εξαμήνου και να καταθέσετε αίτηση για έκδοση βεβαιώσεων.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φοίτησης τόσο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου όσο και εκτός, γίνεται με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης (username & password).

VI.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Πότε γίνεται η εγγραφή στα μαθήματα του εξαμήνου;

Η εγγραφή σε μαθήματα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (χώρος ανακοινώσεων).

 • Πώς γίνεται η επιλογή / εγγραφή σε μαθήματα;

Η επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε κάθε εξάμηνο ακολουθεί τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών σου και του ατομικού σας study path και είναι σημαντικό να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό σου Σύμβουλο.  Η τελική αποδοχή /δήλωση  των μαθημάτων γίνεται μέσω του Extranet.

 • Ποια είναι η περίοδος που μπορώ να κάνω αλλαγή σε μάθημα ή να διαγράψω ένα μάθημα;

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου στο διάστημα των δύο πρώτων εβδομάδων μπορείτε να προσθέσετε μάθημα (εφόσον δεν υπερβαίνετε τον επιτρεπόμενο αριθμό Π.Μ/φόρτο ανά εξάμηνο) ενώ στο διάστημα των τριών πρώτων εβδομάδων μπορείτε να αφαιρέσετε μάθημα, πάντοτε σε συνεννόηση με τον Συντονιστή του Προγράμματος ή/και τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Μετά την 3η εβδομάδα και μέχρι και την 5η εβδομάδα μπορείτε να ζητήσετε να αποχωρήσετε από μάθημα αφού καταθέσετε το αίτημά σας μέσω ειδικού εντύπου το οποίο μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία της Σχολής σας ή/και από Λειτουργό της ΥΣΦΜ. Το αίτημα αποχώρησης εξετάζεται από την Υπηρεσία Διοίκησης για θέματα διδάκτρων.
Μετά την πέμπτη εβδομάδα, φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει την αποχώρησή του/της από το μάθημα σύμφωνα με τη διαδικασία, ακόμα και αν δε συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος, βαθμολογείται με μηδέν.

VII. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 •  Χρειάζομαι βεβαίωση φοίτησης. Από πού μπορώ να τη ζητήσω;

Μπορείς να ζητήσετε βεβαίωση φοίτησης ή άλλη βεβαίωση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην extranet (student services ->student certificate request). Το χρονικό διάστημα ετοιμασίας βεβαιώσεων κυμαίνεται περίπου από δύο (2) μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες.
Για συγκεκριμένες βεβαιώσεις, το Πανεπιστήμιο τηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει με το αίτημα εάν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

 • Μπορώ να έχω πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο της αναλυτικής μου  βαθμολογίας;

Μπορείτε να ζητήσετε πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας από το Γραφείο Σπουδών αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή καταθέτοντας σχετικό αίτημα σε λειτουργό του Γραφείου Σπουδών στον Χώρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Χώρος Υποδοχής) και καταβάλλοντας το ειδικό τέλος που ανέρχεται στα 5 Ευρώ.
Για συγκεκριμένες βεβαιώσεις, το Πανεπιστήμιο τηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει με το αίτημα εάν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • Τι υπηρεσίες παρέχει το Γραφείο Σταδιοδρομίας;

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες και απόφοιτούς του. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ακόμα και στο πρώτο έτος σπουδών σας το Γραφείο Σταδιοδρομίας σας παρέχει όλα τα εργαλεία για να σχεδιάσετε βήμα βήμα το 4ετές πλάνο σταδιοδρομίας και να αναπτύξετε τα εφόδια που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα προετοιμάζοντας σας καλύτερα για την ένταξή σας στην αγορά εργασίας.
Τα Γραφείο Σταδιοδρομίας διαθέτει επίσης την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘C@reerConnect’ μέσω της οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για φοιτητές/τριες και αποφοίτους, σε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, καθώς και σε ευκαιρίες  για υποτροφίες, συνέχισης σπουδών, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης κ.ά.
Τέλος, μπορείτε να διευθετήσετε συνάντηση με λειτουργό του Γραφείου Σταδιοδρομίας αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Παρέχεται η δυνατότητα εργοδότησης φοιτητών/τριών εντός Πανεπιστημίου;

Το Πανεπιστήμιο, με την έναρξη κάθε εξαμήνου και αναλόγως των εκάστοτε αναγκών προκηρύσσει θέσεις εργασίας εντός του Πανεπιστημίου. Οι θέσεις εργασίας, τα καθήκοντα και τα κριτήρια επιλογής,  καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στον χώρο ανακοινώσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 • Τι είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο;

Το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι υπηρεσία του Πανεπιστημίου Frederick που προσφέρει δωρεάνυποστηρικτικές υπηρεσίες προς όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου και του Κολεγίου Frederick.

 • Πότε θα ήταν σημαντικό να επισκεφτώ το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου;

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να επισκεφτείςτε το Συμβουλευτικό Κέντρο, εάν αντιμετωπίζετε ειδικές δυσκολίες (όπως σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή δυσκολία, σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές ή άλλες γνωστικές και ψυχικές δυσκολίες), προβλήματα υγείας, άγχος, έντονα συναισθήματα λύπης και μελαγχολίας, ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη, ακαδημαϊκές ανησυχίες ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία- ανησυχία που επηρεάζει την ακαδημαϊκή και προσωπική σας ζωή.

 • Πού μπορώ να βρω το Συμβουλευτικό Κέντρο;

Το Συμβουλευτικό Κέντρο βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου 25, στον 1ο όροφο (είναι στον παράλληλο δρόμο πίσω από τα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου).

 • Πώς μπορώ να διευθετήσω συνάντηση στο Συμβουλευτικό Κέντρο;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Υπεύθυνη Λειτουργό στο τηλέφωνο 22394394, εσωτ.43136 ή με email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία του  Συμβουλευτικού Κέντρου και να προγραμματίσετε απευθείας συνάντηση με κάποιον από τους Λειτουργούς.

 • Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήματος για παροχή διευκολύνσεων;

Κάθε φοιτητής/τρια με ειδική δυσκολία οφείλει να προσκομίσει στο Συμβουλευτικό Κέντρο όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά έγγραφα από ειδικά εγκεκριμένα κέντρα και επαγγελματίες προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του/της. Αφού εξεταστεί το αίτημά, ο/η φοιτητής/τρια καλείται σε δεύτερη συνάντηση όπου ενημερώνεται για τις διευκολύνσεις που δικαιούται και σχεδιάζεται το εξατομικευμένο πλάνο στήριξης. Παράλληλα, υπογράφεται το Έντυπο Παροχής Διευκολύνσεων όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εγκεκριμένες διευκολύνσεις που του/της παρέχονται και το Έντυπο Συναίνεσης και Παροχής Υπηρεσιών όπου ενημερώνεται για τις Υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου και την πλήρη διασφάλιση της εχεμύθειας. Κάθε αρχή του εξαμήνου και καθόλη τη διάρκεια φοίτησης του φοιτητή, το Συμβουλευτικό Κέντρο διαβιβάζει σχετική επιστολή με ακαδημαϊκές κατευθύνσεις προς τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθηγητές/τριες για τον κάθε δικαιούχο φοιτητή/τρια ξεχωριστά.

 • Υποψιάζομαι πως αντιμετωπίζω κάποια μαθησιακή δυσκολία. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια μαθησιακή δυσκολία όμως δεν έχετε κάνει κάποια σχετική αξιολόγηση τότε μπορείτε να αποταθείτε στο Συμβουλευτικό Κέντρο και να προγραμματίσετε συνάντηση με την αρμόδια Λειτουργό Ψυχικής Υγείας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο μπορεί: α) να σας παραπέμψει σε κάποια υπηρεσία ή β) να σας παράσχει γνωστική και μαθησιακή αξιολόγηση για την παροχή διευκολύνσεων. Υπογραμμίζεται πως σε περίπτωση που η αξιολόγηση γίνει εντός του Πανεπιστημίου έχει ΜΟΝΟ εσωτερική χρήση.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Τι είναι το πρόγραμμα ERASMUS+ ;

Το πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να φοιτήσουν σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του κλάδου τους, για χρονικό διάστημα 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών.

 • Τι επιλογές έχω ως φοιτητής/τρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ ;

Κινητικότητα για σκοπούς φοίτησης:

 1. 1 εξάμηνο – 1 χρόνο
 2. Σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του κάθε τμήματος
 3. Πλήρης αναγνώριση μαθημάτων (Learning Agreement)
 • Υπάρχουν κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+;

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα για σκοπούς φοίτησης θα πρέπει να:

 • Να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον το 1ο έτος σπουδών σας (για φοίτηση)
 • Να έχετε καλή ακαδημαϊκή επίδοση
 • Να έχετε ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Να έχετε καλή διαγωγή
 • Σε ποιες χώρες και Πανεπιστήμια μπορώ να πάω και πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συμβουλευτούν την λίστα με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του κλάδου τους (Institutional Agreements) , θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Βαρνάβας Μυτιληναίος, Υπεύθυνος Προγράμματος ERASMUS+)    

 • Στοιχίζει η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ERASMUS+;

Όλα τα προγράμματα ERASMUS+ είναι επιχορηγημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού του φοιτητή.
Εάν εγκριθείτε για συμμετοχή:

 • Πληρώνετε τα δίδακτρά του εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Frederick.
 • Δεν έχετε καμιά οικονομική υποχρέωση στο Ίδρυμα υποδοχής.
 • Λαμβάνετε υποτροφία για τη συμμετοχή σας!

 Αναλυτικά οι χώρες και τα ποσά παρακάτω.

Χώρες ομάδα 1 (υψηλό κόστος ζωής):
Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

Χώρες ομάδα 2 (μέτριο κόστος ζωής):
Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία,

Χώρες ομάδα 3 (χαμηλό κόστος ζωής):
Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, FYROM, Σλοβενία, , Τουρκία

Ποσά:

 • Προς χώρες της ομάδας 1 επιχορήγηση μέχρι 770 ευρώ το μήνα
 • Προς χώρες της ομάδας 2 επιχορήγηση μέχρι 720 ευρώ το μήνα
 • Προς χώρες της ομάδας 3 επιχορήγηση μέχρι 670 ευρώ το μήνα
 • Θα επηρεαστεί η γενική μου βαθμολογία και η περίοδος αποπεράτωσης των σπουδών μου μετά την κινητικότητά μέσω του ERASMUS+;

Οι σπουδές δεν θα επηρεαστούν καθόλου καθώς οι ανταλλαγές φοιτητών/τριών βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διασφαλίζονται μέσα από το συμβόλαιο μάθησης ‘’Learning Agreement’’ το οποίο υπογράφεται πριν από την κινητικότητα του φοιτητή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η βαθμολογία παραμένει η ίδια με την γενική βαθμολογία του τελευταίου εξαμήνου καθώς για την περίοδο του ERASMUS+, εφαρμόζεται το σύστημα Pass (P) ή Fail (F).

 • Τι θα κερδίσω με τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα ERASMUS+;

Θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία:

 •  να ζήσετε για ένα διάστημα στο εξωτερικό,
 •  να επισκεφτείτε γειτονικές πόλεις και χώρες,
  • να γνωρίσετε νέους φίλους ενώ παράλληλα θα επωφελείστε από γλωσσικής, πολιτιστικής και ακαδημαϊκής πλευράς,
 • ΚΑΙ με υποτροφία για τη συμμετοχή σας!

Θα εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας ενώ παράλληλα θα ζήσετε στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες!

 • Πού μπορώ να βρω το Γραφείο Κινητικότητας;

Το Γραφείο Κινητικότητας βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου 25, στον 1ο όροφο (είναι στον παράλληλο δρόμο πίσω από τα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου). Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22-394394, εσωτ. 43134

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Ποιος είναι ο Ακαδημαϊκός μου Σύμβουλος και ποιος είναι ο ρόλος του;

Το Τμήμα ορίζει για κάθε φοιτητή/τρια Ακαδημαϊκό Σύμβουλο για καθοδήγησή σε θέματα σπουδών. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, ο/η οποίος/α είναι ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματός σας είναι υπεύθυνος να σας βοηθά στη διάρκεια των σπουδών σας, σε θέματα που αφορούν κυρίως την ακαδημαϊκή σας επίδοση. Το όνομα του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, καθώς και οι ώρες γραφείου του είναι διαθέσιμες στο Extranet (status).

 • Πόσο συχνά μπορώ να συναντώ τον Α.Σ;

Κρίνεται αναγκαίο οι φοιτητές/τριες να συναντούν τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο τουλάχιστο δύο φορές κάθε εξάμηνο. Για το λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει εφαρμόσει τις Εβδομάδες Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης (Consultation Weeks), που γίνονται δύο φορές κάθε εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο για να συζητήσετε μαζί του για την πρόοδό σας.
Φυσικά, μπορείτε να συναντήσετε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο και άλλες φορές, εκτός του πλαισίου των Εβδομάδων Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης.

 •  Αντιμετωπίζω δυσκολίες με τα μαθήματά μου. Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια;

Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία με τα μαθήματά σας είναι σημαντικό να δράσετε άμεσα. Είναι σημαντικό να συζητήσετε αυτές τις δυσκολίες με τους/τις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων σας ή/και με τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο για να συμφωνήσετε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και τη βελτίωση της ακαδημαϊκής σας επίδοσης.
Είναι επίσης σημαντικό να επιδιώκετε συνάντηση με τους/τις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων σας και στις ώρες γραφείου που κάθε καθηγητής/τρια αφιερώνει αποκλειστικά για τη στήριξη των φοιτητών/τριών. Οι ώρες γραφείου των καθηγητών/τριών είναι διαθέσιμες στο Extranet (lecturer TT).
Μπορείτε επίσης να αποταθείτε στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου ή/και στον Συνήγορο του Φοιτητή για να συζητήσετε τα προβλήματα που σας απασχολούν έτσι ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών σας.

 • Τι είναι η Φροντιστηριακή Στήριξη από Φοιτητές σε Φοιτητές (Peer Tutoring Centre);

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί το Κέντρο Φροντιστηριακής Στήριξης από Φοιτητές (Peer Tutoring Center), στο οποίο µπορείτε να αποταθείτε δωρεάν όταν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη σε µαθήµατα όπως τα Μαθηµατικά, τη Φυσική, τη Χημεία, αλλά και σε κάποια µαθήµατα του Προγράμματος Σπουδών σας όπως π.χ. Στατική, Οικονομικά, Προγραμματισμό κ.ά. Την επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη παρέχουν συµφοιτητές σας, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές (peer tutors), µε άριστη ακαδηµαϊκή επίδοση, οι οποίοι εργοδοτούνται από το Πανεπιστήµιο γι' αυτόν το σκοπό. Το Κέντρο µπορεί να σας προσφέρει στήριξη είτε ατοµικά είτε µέσω οµαδικών εργαστηρίων. Μπορείτε να προσέλθετε στο Κέντρο ελεύθερα (walk-in), κατά τις ώρες λειτουργίας του, ή έπειτα από ραντεβού. (βλ. Χρήσιμες Πληροφορίες, σελ 018).

VIII. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

 • Δικαιούμαι κάποια υποτροφία;

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει υποτροφίες σε νέους φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης με βάση την επίδοσή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. H υποτροφία αυτή ισχύει για το 1ο έτος σπουδών. Από το 2ο έτος σπουδών οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες στη διάρκεια της φοίτησης» του Πανεπιστημίου Frederick. (βλ. Χρήσιμες Πληροφορίες, σελ 025). Οι υποτροφίες αυτές προσφέρονται βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών/τριών κάθε εξάμηνο και κυμαίνονται από 5% μέχρι και 50%.

 • Είμαι αθλητής. Μπορώ να συμμετέχω σε αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου;

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει με αθλητικές ομάδες στα πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α.) και μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς αφού επιλεγείτε κατά την περίοδο δοκιμαστικών που ανακοινώνονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.
Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, για τα πρωταθλήματα του κάθε εξάμηνου και για αθλητικές υποτροφίες μπορείτε να αποταθείτε στο Αθλητικό Γραφείο στη Λευκωσία (Γιώργο Γεωργίου) και στη Λεμεσό (Στέλλα Δημητρίου).

 • Τι είναι οι Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλητισμού (ΦΟΑ)

Οι Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλητισμού (ΦΟΑ) σας δίνουν την ευκαιρία να ασχοληθείτε με αθλήματα που σας ενδιαφέρουν γεμίζοντας παραγωγικά τον ελεύθερό σας χρόνο και προσφέροντάς σας  μοναδικές εμπειρίες εντελώς δωρεάν. Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των ΦΟΑ ανακοινώνεται κάθε εξάμηνο και είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 • Λειτουργούν Φοιτητικοί Όμιλοι στο Πανεπιστήμιο;

Ναι και η εμπλοκή σας σε φοιτητικούς ομίλους είναι πολύ σημαντική. Κάθε χρόνο διοργανώνεται η Μέρα Ομίλων στην οποία οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες των διάφορων ομίλων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένους ομίλους ή και να εισηγηθούν τη σύσταση νέων ομίλων. Η συμμετοχή σε ομίλους βοηθά στο να ενισχύσετε και να μοιραστείτε τα ταλέντα σας, στο να κοινωνικοποιηθείτε και να ψυχαγωγηθείτε, να αναπτύξετε δεξιότητες όπως επικοινωνίας,  οργανωτικές και ηγετικές. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι αναπόσπαστο στοιχείο της Πανεπιστημιακής εμπειρίας είναι και η φοιτητική ζωή!
Η Υπηρεσία ετοιμάζει Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε ομίλους για φοιτητές οι οποίοι στη διάρκεια των σπουδών τους είχαν ενεργό συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους. Τα πιστοποιητικά μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα κάποιου στην αγορά εργασίας ή και σε αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές.

 • Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ευκαιρίες συμμετοχής μου σε εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και άλλες δράσεις και δραστηριότητες που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο;

Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει κάθε εξάμηνο διάφορες εκπαιδευτικές,  ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις. Η συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες και δράσεις θα σας βοηθήσει όχι μόνο να απολαύσετε μια πιο πλούσια φοιτητική ζωή, αλλά και να αναπτύξετε προσωπικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για ευκαιρίες συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, τη σελίδα του Πανεπιστημίου στο Facebook και το λογαριασμό μας στο Instagram.

ΙΧ. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

 • Πότε κάποιος κρίνεται πτυχιούχος;

Φοιτητής/τρια αποφοιτά εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του και συγκεντρώσει τις απαιτούμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Φοιτητές/τριες μπορεί να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν καταληκτικό  τίτλο σπουδών τρείς φορές τον χρόνο: με τη λήξη του Χειμερινού Εξαμήνου, με τη λήξη του Εαρινού Εξαμήνου και με τη λήξη του Θερινού Εξαμήνου. 
Όλοι οι απόφοιτοι πρέπει να καταβάλουν το τέλος αποφοίτησης – έκδοσης πτυχίου το οποίο ανέρχεται στα 50Ευρώ.

 • Πότε πραγματοποιείται η τελετή αποφοίτησης;

Στο Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποιείται μόνο μία τελετή αποφοίτησης, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, και σε αυτήν μπορεί να λάβουν μέρος όσοι/ες έχουν αποφοιτήσει κατά το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος. 
Πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή στην τελετή αποφοίτησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου κατά το Εαρινό Εξάμηνο.