Ερυθρός Σταυρός Άνθρωπος και Περιβάλλον

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Frederick University, μέσα στα πλαίσια της αλτρουϊστικής του προσφοράς, το μήνα Απρίλιο στηρίζει τις πιο κάτω εκδηλώσεις και συμμετέχει ενεργά σ’ αυτές :

Κυριακή 6 Απριλίου. Ετήσιο Συνέδριο Ερυθρού Σταυρού Κύπρου με θέμα: Ερυθρός Σταυρός Άνθρωπος και Περιβάλλον .

Πέμπτη, 10 Απριλίου. Συμμετοχή στην 33η Πορεία Χριστοδούλας. Για την διεκπεραίωση της εν λόγω εκδήλωσης, χρειαζόμαστε 6 εθελοντές οι οποίοι θα λειτουργήσουν το "περίπτερο" του Αγίου Αντωνίου από τις 6.15 π.μ- 18.15 μμ.

Επίσης, από τις 07/4/2008- 11/4/ 08 στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί έρανος εντός του Πανεπιστημίου από ομάδα φοιτητών του Ομίλου Εθελοντών και Ερυθρού Σταυρού.

Πέμπτη , 10 Απριλίου ώρα 9.00π.μ – 13.00μ.μ. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ειδικών Τεχνών Κύπρου διοργανώνεται το Παγκύπριο Φεστιβάλ Ειδικών Τεχνών. Χώρος φιλοξενίας: Makedonitissa palace.

Τρίτη 15 Απριλίου- 15 Μαϊου. Επί της ευκαιρίας της Παγκόσμια Μέρα Κοινωνικής Εργασίας το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Τετάρτη 16 Απριλίου. Μέλη της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου θα παρέχουν υπηρεσίες (προετοιμασία μοντέλων) σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα Fashion Show της σχεδιάστριας μόδας Ελένης Στρογγυλιώτου. Οι χρηματικές απολαβές των προσφερόμενων υπηρεσιών θα δοθούν εξολοκλήρου για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων