ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019/2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK), δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Η αξία της κρατικής υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές ανέρχεται σε €3.000 ετησίως και για μεταπτυχιακές σπουδές, ανέρχεται συνολικά στις €4.000.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά τους όρους και τις προϋποθέσεις διεκδίκησης των υποτροφιών είναι διαθέσιμες στη σχετική ανακοίνωση (αρ. 436) εδώ.

Η αίτηση (αρ. 103) μπορεί να βρεθεί εδώ.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 28η Φεβρουαρίου 2020.

Αιτήσεις, που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η ώρα μέχρι την οποία μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται, ως ακολούθως:

Παράδοση αίτησης στο ΙΚΥΚ: 28/02/20, ώρα 14:00.

Παράδοση αίτησης στα ΚΕΠ: 28/02/20, ώρα 16:30.. ώρα 2:00 μ.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να αποταθείτε:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου:

Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος Όροφος,
Τ.Θ.23949, 1687 Λευκωσία
τηλ:+35722–456433,
fax:+35722–673910 ή/και
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για το Πανεπιστήμιο Frederick:

Κύπρος Πέτρου
Κεντρικό Κτίριο, Γρ. Εισδοχής
Τηλ. 22394394 εσωτ.41121
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.