Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για τις υποτροφίες εις μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τις τρεις (3) υποτροφίες διδάκτρων που προκηρύχθηκαν εις μνήμη του ιδρυτή τους, Μιχάλη Φρειδερίκου. Η αξιολόγηση έγινε από ειδική επιτροπή με μοριοδότηση που έλαβε υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του/της αιτητή/τριας, καθώς και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Πρόκειται για πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων με δυνατότητα ανανέωσης για όλη τη διάρκεια της φοίτησης. Οι υποτροφίες εις μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια και έκτοτε απονέμονται κάθε χρόνο με στόχο να καταστούν θεσμός και να αποτελέσουν συνέχεια του πολύπλευρου κοινωφελούς του έργου. 

Οι φοιτητές/τριες που εξασφάλισαν υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 γνωστοποιούνται πιο κάτω με το αρχικό του ονόματός τους, το αρχικό του επωνύμου τους και τα 4 τελικά ψηφία του αριθμού της πολιτικής τους ταυτότητας. Οι δικαιούχοι/ες θα ενημερωθούν και γραπτώς με σχετική επιστολή. 

Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων για νεοεισερχόμενους/ες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Frederick κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

  • ΠΣ - 8654 
  • ΜΡ - 3408 

Μία πλήρης υποτροφία διδάκτρων σε νεοεισερχόμενο/η φοιτητή/τρια του Frederick Institute of Technology κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023: 

  • ΓΧ – 9178 

Τους/τις καλωσορίζουμε ως υπότροφους του Πανεπιστημίου Frederick και του Frederick Institute of Technology και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές τους, ενώ ευχαριστούμε θερμά όλους τους/τις υποψήφιους/τις που υπέβαλαν αίτηση.