Σημαντική Ανακοίνωση που αφορά τη Β’ Εξεταστική/Important Announcement regarding 2nd Examination

Η Β' Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 θα ξεκινήσει στις 6 και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 23 Αυγούστου 2017.

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημέρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/).


Important Announcement regarding 2nd Examination
The 2nd Examination period for the Academic Year 2016-2017, will take place between the 6th and the 14th of September 2017.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/), from Friday, 7th of July. The deadline for registering for the 2nd Examination is the 23rd of August 2017.

Alternations after this date are not possible.