Πρόγραμμα Β’ Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2016-2017 – Εξ Αποστάσεως / Final Exams September 2016-2017 - Distance Learning

  Monday Tuesday Wednesday Thursday
  11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep
Night DGMBA512-1 DGMBA511-1 DGMBA513-1 DGMBA514-1
18:00-21:00 DGMBA516-1 DGMBA517-1 DGMBA515-1 DLAMAT110-1
  DGMBA542-1 DGMBA543-1 DGMBA518-1 DLEDA051-1
  DLEDU602-1 DLACSC103-1 DGMBA544-1 DLEDA104-1
  DLEDU609-1 DLEDA102-1 DLABSA101-1 DLITSM505-1
  DLITSM501-1 DLEDU604-1 DLEDA103-1 DLMHM523-1
  DLITSM507-1 DLITSM502-1 DLEDU608-1 DLMHM524-1
  DLMBA514-1 DLITSM504-1 DLITSM503-1 DLMLSB503-1
  DLMBA516-1 DLITSM512-1 DLITSM513-1 DLSPE501-1
  DLMHM507-1 DLMBA513-1 DLMBA515-1 DLSPE503-1
  DLMHM527-1 DLMBA522-1 DLMHM522-1  
  DLSPE502-1 DLMBA522-2 DLMHM526-1  
    DLMHM521-1 DLMLSB502-1  
    DLMHM525-1 DLSPE505-1  
    DLSPE504-1 DLSPE508-1  
    DLSPE506-1 DLSPE509-1  
    DLSPE510-1    
         
    Courses for which alterations were made

Η Β' Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, θα ξεκινήσει στις 11 και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 23 Αυγούστου 2017. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημέρα.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε το εξεταστικό σας κέντρο, παρακαλούμε να το πράξετε μέχρι και τις 25 Αυγούστου μέσω του extranet(http://extranet.frederick.ac.cy/).

Για απορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω Λειτουργούς:

Για Κύπρο:

  • Βάσω Τεμπριώτου, τηλ: + 357 22394440, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για Ελλάδα:

  • Βασιλική Παμπάλου, τηλ: +30 2103311288, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ιωσηφίνα Καλλούς, τηλ: + 30 2103801130, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Μαρία Στέλλα Ψαρρά, τηλ: +30 2103801130, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Κωνσταντίνος Παπάζογλου, τηλ: +30 210 3801129, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The 2nd Examination period for the Academic Year 2016-2017, will take place between the 11th and the 14th of September 2017. Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/), from Friday, 7th of July. The deadline for registering for the 2nd Examination is the 23rd of August 2017. Alternations after this date are not possible.

If you wish to change your examination center, please choose from the examination centers’ list in If extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) until the 25th of August.

For further information or/and clarifications please contact the DLU at +357 22394440 or/and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..