Το Πανεπιστήμιο Frederick πρώτο απ’ όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank

Το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank. Το U-Multirank (www.umultirank.org)  είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η αξιολόγηση κατατάσσει 1,711 πανεπιστήμια από 96 χώρες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περίπου 5,153 σχολές και 12,500 προγράμματα σπουδών.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο στον τομέα της Έρευνας, καταφέρνοντας να είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βαθμολογία Β σε σχέση με το βαθμό ετεροαναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (citation rate), δείκτης που δείχνει τη σημασία του ερευνητικού έργου που παράγεται, καθώς και πρώτο μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε δημοσιεύσεις υψηλής αποδοχής (top cited publications).

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο στον τομέα της Διδασκαλίας/Μάθησης. Για την αξιολόγηση στον τομέα αυτό, λήφθηκαν υπόψη τέσσερις σημαντικοί δείκτες (Bachelor graduate rate, Masters graduate rate, Graduating on time- bachelors, Graduating on time- masters), εκ των οποίων στους τρεις το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο. 

Ιδιαίτερα περήφανο είναι και για την πρώτη θέση μεταξύ όλων των Κυπριακών Πανεπιστημίων στον τομέα της Περιφερειακής Εμπλοκής (Διασύνδεση με την Κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή). Για την αξιολόγηση στον τομέα αυτό, λήφθηκαν υπόψη ουσιαστικοί δείκτες, μεταξύ των οποίων οι Κοινές Δημοσιεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι Δημοσιεύσεις με συνεργάτες από τη βιομηχανία, οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργοδοτούνται στην περιοχή, οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην περιοχή, κ.α.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να καταφέρει να διακριθεί περισσότερο, επιτελώντας την αποστολή του να προσφέρει δηλαδή ποιοτική εκπαίδευση και παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. «Στα αποτελέσματα αποτυπώνεται η διαχρονική δουλειά που γίνεται με σοβαρότητα και μεθοδικότητα στο Πανεπιστήμιό μας, με προσήλωση και ευθύνη. Κατευθυντήρια γραμμή έχουμε τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες που δεν είναι άλλοι από την τοποθέτηση στο κέντρο της κάθε δράσης μας, την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα πάντοτε προς όφελος των φοιτητών μας και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Με συγκεκριμένο 10ετές σχέδιο ανάπτυξης και συγκεκριμένους στόχους-δείκτες, αρχίζουν να φαίνονται οι πρώτες επιτυχίες μακριά από υπερβολές, μεγαλοστομίες και έργα επίπλαστου εντυπωσιασμού. Αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί χωρίς καμία παρέκκλιση», όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους. «Η ιδιωτική ανώτερη εκπαίδευση έχει τους δικούς της κανόνες, προβλήματα και ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό και η πρώτη θέση, χωρίς καμία πρόθεση έπαρσης και αλαζονείας, μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και μας γεμίζει πρόσθετες ευθύνες. Αυτή η πρώτη θέση αφιερώνεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό μας προσωπικό, στους Ιδρυτές του Πανεπιστημίου μας, αλλά κυρίως στους φοιτητές και τους αποφοίτους μας. Ο δρόμος της ποιοτικής εκπαίδευσης και της διασφάλισης της ποιότητας σε κάθε δράση και ενέργειά μας, είναι μακρύς, δύσκολος αλλά και ευχάριστος όταν συνοδεύεται με τέτοιες επιτυχίες και κυρίως όταν αυτές οι επιτυχίες είναι προϊόν κοινής προσπάθειας, σωστού σχεδιασμού, σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης», δήλωσε ο Πρύτανης.      

Το Πανεπιστήμιο Frederick θέλει να ευχαριστήσει δημόσια όλη την πανεπιστημιακή του κοινότητα για τη συμβολή της στη σημαντική αυτή διάκριση.