Το Πανεπιστήμιο Frederick συντονιστής ερευνητικού έργου για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των εικαστικών τεχνών στο σχολείο

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Frederick η πρώτη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Visual art education in new times: Connecting Art with REal life issues (CARE),, του οποίου συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Frederick. Επιστημονική υπεύθυνη του όλου έργου  είναι η Δρ Βικτωρία Παύλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

Το έργο CARE αφορά στην ενίσχυση της εικαστικής αγωγής με την ενσωμάτωση στοιχείων της αειφόρου ανάπτυξης, στοιχείων που θα προωθήσουν περαιτέρω τη δημιουργική σκέψη, την κριτική και τη συστηματική σκέψη, τον αναστοχασμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στόχο έχουν να ενισχύσουν τους/τις  εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, το έργο CARE επιδιώκει να δημιουργήσει δεσμούς και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και οργανώσεις (όπως κυβερνητικές οργανώσεις, μουσεία, καλλιτέχνες και άλλους), προκειμένου να ενδυναμωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στο έργο, που θα έχει διάρκεια 2,5 χρόνια, πέραν από το Πανεπιστήμιο Frederick, συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Exeter καιτο European Regional Council of InSEA (International Society for Education through Art).

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg