ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021/ FALL SEMESTER 2021- COURSE REGISTRATION FOR CONTINUING UNDERGRADUATE STUDENTS

English text below 

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (4 Οκτωβρίου) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, 2021.

Εδώ θα βρείτε όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου για να oλοκληρώσετε την εγγραφή σας σε μαθήματα.

Σας ευχόμαστε Καλή Αρχή!


Dear Students

We would like to inform you that course registration for Fall 21 will start on Monday, September 20, 2021. Classes begin on Monday, 4 October 2021.

You can find here the course registration procedures for your registration to the new semester.

Best wishes for the new academic year!