Τι πρέπει να γνωρίζεις για τη φυσική σου παρουσία στο Πανεπιστήμιο / All you need to know for coming on Campus in-person

Για την είσοδό σου στο Πανεπιστήμιο Frederick απαιτείται η κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού SafePass . Προκειμένου να πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα ο έλεγχος του SafePass και να μη χρειάζεται η επίδειξή του κάθε φορά που εισέρχεσαι στους χώρους του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ειδικό πληροφορικό σύστημα στο οποίο θα καταχωρούνται οι σχετικές πληροφορίες και στη συνέχεια, το ακαδημαϊκό καθώς και το διοικητικό προσωπικό, θα μπορούν να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστέρηση.

Αν έχεις εμβολιαστεί ή νοσήσει από covid-19:

  • Κατέβασε το ψηφιακό πιστοποιητικό εύκολα και γρήγορα από την ιστοσελίδα της EUDCC (https://www.eudcc.gov.cy/certificates αν κατοικείς στην Κύπρο ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του EUDCC στη χώρα σου)
  • Στείλε άμεσα το SafePass σου στο ηλεκ. ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Μην ξεχάσεις να αναφέρεις στο μήνυμα το ονοματεπώνυμο και το username σου (π.χ. Ανδρέας Ανδρέου,  st011111).

Αν έχεις SafePass μέσω αρνητικής εξέτασης (PCR ή rapid-test):

  • To SafePass σου ισχύει για 72 ώρες.  Μόλις διενεργήσεις την εξέταση για COVID-19 (PCR ή rapid-test) μετά από την 1η Οκτωβρίου 2021, στείλε το πιστοποιητικό της αρνητικής εξέτασης  στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ώστε να μπορεί να ελεγχτεί από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
  • Κατά την αποστολή του πιστοποιητικού μην ξεχάσεις να αναφέρεις στο μήνυμα το ονοματεπώνυμο και το username σου (π.χ. Ανδρέας Ανδρέου,  st011111).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου το SafePass πιστοποιητικό σου και την ταυτότητά σου σε περίπτωση που σου ζητηθεί να τα επιδείξεις σε εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού.

Σε όλους τους φοιτητές των οποίων τα στοιχεία σε σχέση με το safe-pass έχουν ελεγχθεί, θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Φοιτητές που δεν έχουν πάρει τέτοιο μήνυμα από το Πανεπιστήμιο καλούνται να έρθουν τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο από την ώρα που θέλουν να εισέλθουν ώστε να μπορεί να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά!

 

All you need to know for coming on Campus in-person

A valid SafePass is required of all students entering University premises. The University has created an information system to support the verification process and efficiently process all information so that you do not have to present your SafePass every time you enter the University premises.

If you have been vaccinated or have been infected with COVID-19 within the last 6 months:

  • Download your digital EUDCC certificate from the EUDCC website (https://www.eudcc.gov.cy/certificates if you are a Cyprus resident, or the corresponding EUDCC web site in your country)
  • Send us your valid SafePass immediately at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Do not forget to include in the email your full name and registration number (for example Jane Doe st011111).

If you have a SafePass through a negative PCR or rapid test result:

  • The SafePass is only valid for 72 hours. As soon asyou make the COVID- test (PCR or rapid) after the 1st of October 2021, send the corresponding certificate to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. so that it can be processed by the University services.
  • When sending the email, do not forget to include in the email your full name and registration number (for example Jane Doe st011111).

ATTENTION! You will need to carry with you at all times an official SafePass and your identity card/ passport for identification purposes.

All students whose safe-pass data has been processed will be sent a relevant SMS to their mobile phone.

Students that have not received such as message are asked to come to the University at least 30 minutes before the time they wish to enter the building so that the necessary checks can be conducted

We wish you a healthy and productive new academic year!