Πρόγραμμα και Πληροφορίες για τη Β’ Εξεταστική / 2nd Examination Timetable and Procedures 2021-2022

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της Β Εξεταστικής 2022  / The Summer 2022 examination timetable can be found below:

Η Β' Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, θα ξεκινήσει στις 8 και θα ολοκληρωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και σε Λεμεσό. Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα είναι δυνατές μέχρι και τις τις 24 Αυγούστου 2022. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων μέσω της Extranet παρακαλώ πατήστε εδώ.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick.

The 2nd Examination Period for the Academic Year 2021-2022 will take place between September 8 and September 16, 2022. The 2nd Examination will be held with students’ physical presence on the University’s campus in Nicosia and in Limassol.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/).  The deadline for registering for the 2nd Examination is August 24, 2022. Changes after this date are not possible.

For more information regarding the 2nd Examination and course selection process through the Extranet please see here

Let it be noted that all the safety and precautionary measures that are adopted by the University will be strictly adhered to.

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / ExaminationRulesandRegulations