ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022/CONTINUING STUDENTS’ COURSE REGISTRATION – FALL SEMESTER 2022

Aφορά μόνο στα δια ζώσης προγράμματα σπουδών
Applies only to conventional programs of study

*English Text Follows 

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, 2022.

Εδώ θα βρείτε όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους για να θεωρείστε εγγεγραμμένοι φοιτητές/-τριες.


 

Dear Students

We would like to inform you that course registration for Fall 2022 will start on Monday, September

 19. Classes begin on Monday, October 3 2022.

You can find here the course registration procedures for your registration to the new semester.