Στρατηγική συνεργασία του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Frederick με το London School of Business και Finance

Αποκτήστε τώρα τον επαγγελματικό τίτλο ACCA από το καταξιωμένο London School of Business και Finance

English text follows

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick και το London School of Business and Finance (LSBF) έχουν συνάψει στρατηγική συνεργασία προκειμένου να προσφέρουν πρόγραμμα διαδικτυακών μαθήματών υψηλής ποιότητας για ολοκληρωμένη προετοιμασία για επιτυχία στις εξετάσεις ACCA στην Κύπρο.
Τα μαθήματα παραδίδονται από βραβευμένους και καταξιωμένους καθηγητές του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω μιας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να τα παρακολουθήσουν είτε βιντεοσκοπημένα είτε ζωντανά από οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης στη διάθεσή τους ατομική καθοδήγηση από έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό στην Κύπρο, ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης τους, αλλά και να έχουν στήριξη και ενθάρρυνση καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υλικού, που είναι διατυπωμένο με ξεκάθαρο, περιεκτικό και κατανοητό τρόπο και περιέχει πολλά παραδείγματα και ασκήσεις, με σκοπό την αποτελεσματικότερη μάθηση και την επιτυχία στις εξετάσεις. Ειδική έμφαση έχει δοθεί σε συνεδρίες επανάληψης ύλης, με δείγματα γραπτών, ερωτο-απαντήσεις και βίντεο για όλη την ύλη του ACCA.
Ο Γιώργος Σκορδής, Fellow Chartered Certified Accountant FCCA UK και ACCA Mentor του προγράμματος αυτού, ανέφερε: «Το London School of Business and Finance είναι ACCA Approved Learning Partner και έχει καθιερωθεί στην παροχή παγκοσμίως αναγνωρισμένων προγραμμάτων και επαγγελματικών τίτλων στον τομέα του Business. Η στρατηγική συνεργασία του με το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick εγγυάται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και καθοδήγηση, με απόλυτη ευελιξία και παράλληλα καθοδήγηση από διδάσκοντες στην Κύπρο. Τα διαδικτυακά πακέτα ACCA που προσφέρουμε έχουν ως στόχο να επιταχύνουν την ανέλιξη των επαγγελματιών στον τομέα της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, παρέχοντας όχι μόνο τα πιο αναγνωρισμένα παγκοσμίως λογιστικά προσόντα, αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα».
Τα μαθήματα για τις εξετάσεις του Μαρτίου 2021 ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2021. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.frederick.ac.cy/ACCA ή επικοινωνήστε με το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick στο +357-22394429. 

Study ACCA with the prestigious London School of Business and Finance

Strategic partnership with Frederick University’s Training and Certification Centre

Frederick University’s Training and Certification Centre and the London School of Business and Finance (LSBF) have partnered to offer high-quality Online Courses for comphensive studying and all-round pparation for success in ACCA exams in Cyprus.

The courses are delivered by award-winning tutors that are among the best in the UK through an innovative online learning platform, which allows participants to study the entire course through recorded or live online study modes from anywhere. They are combined with dedicated face-to-face coaching by highly experienced local faculty members to help participants accelerate their learning and development, whilst staying motivated and on-track. Participants have access to a wide variety of study resources for exam success with unique layout and features leading to higher engagement and more efficient learning, written in a clear and concise way and packed with examples and exam-practice opportunities. Special emphasis is placed on revision sessions with marked mock exams, Q&A sessions and video debriefs for the full ACCA syllabus.

ACCA mentor George Skordis, a Fellow Chartered Certified Accountant, FCCA UK mentioned: “LSBF is an ACCA Approved Learning Partner and an expert in delivering globally recognized business programs and qualifications. Its strategic partnership with Frederick University’s Training and Certification Centre guarantees that you will receive study resources and support of the highest quality with full flexibility and local support at the same time. Our tailored ACCA online packages are geared to rapidly accelerate the career of accounting and finance professionals, by providing not only the most globally recognized accountancy qualification, but also the practical skills that employers search for”.

Classes for the March 2021 exams sitting start in January 2021. For more information visit www.frederick.ac.cy/ACCA or contact Frederick University’s Training and Certification Centre at +357-22394429.